"Sztuka wyboru", cykl realizowany od 2006 r. 

  Sztuka łatwego wyboru, wideo projekcje, 2006  
  Sztuka łatwego wyboru, obiekty, 2006  
  Sztuka trudnego wyboru, wideo projekcje, obiekty, 2006