cykl "Śpiewające pokoje" 1995-2000

 
"Trwając", obiekty, 2000  
"W podróży", wideo-insyalacja, 1999

 

 
"szeptem...", wideoinstalacja, 1999

 

 
"Wyliczanka", wideo-obiekt, 1998

 

 
"Tout autour II", wideoinstalacja, 1999

 

 

"Tout autour I", wideoinstalacja, 1998

 

 
 "Repetitions", wideo, instalacja, 1998

 

 
"Conversations", instalacja 1998

 

 
"Le petit dejeuner", wideo-instalacja, 1998

 

 
"Twoje ciało jest tropem twego ciała", instalacja, 1997

 

 
"Memory",  wideo-instalacja, 1996

 

 
"Dzieci juz dawno śpią", wideo-instalacja, 1996