cykl "Względne cechy podobieństwa II" 
        "Namiętności i inne przypadki"- 2000 - 2002.
 
"Czas aniołów" , wideo-instalacja, 2001  
"L'amour passion", obiekty, 2001-2005  
"L'amour passion", wideo-instalacja (6 mobilnych obiektów), 2000   
"Energia", mobilna wideo-instalacja, 2000  
"Czas herbaty", mobilna wideo-instalacja 2000  
"Czas seansu", mobilna wideo-instalacja 2000