Katalogi wystaw indywidualnych
Katalogi wystaw zbiorowych, programy festiwali, sympozjów i spotkań
Katalogi zbiorów
Inne katalogi, kroniki działalności
Katalogi i wydawnictwa towarzyszące projektom kuratorskim
Wydawnictwa dotyczące działalności pedagogicznej
Opracowania monograficzne, artykuły, recenzje, wywiady
Ważniejsze teksty własne
Ważniejsze wzmianki

 

Oprac. Ewa Hornowska

 • Skróty
 • b.d. – bez daty
 • b.m. – bez miejsca
 • L’apL’amour passion
 • LfsLife is a story
 • nlb. – nieliczbowane
 • repr. – reprodukcja
 • s. – strona/strony
 • WcpWzględne cechy podobieństwa

 •  
  • Katalogi wystaw indywidualnych
 •  
  • Izabella Gustowska – grafika. Wojciech Müller – grafika, Galeria Młodych „Centaur”, Szczecin 1975. Biogram s. nlb., bez repr.
  • Ania Bednarczuk, Iza Gustowska, Krynia Piotrowska, BWA, Poznań 1978. Osobna składanka.
  • Izabella Gustowska, Krystyna Piotrowska, Galeria KMPiK, marzec 1980, Kraków 1980.
  • Izabella Gustowska. Grafika, BWA, maj 1980, Piła [1980]. Grzegorz Dziamski, „Gry” Izabelli Gustowskiej, s. nlb., Izabella Gustowska, Autonomiczna foto-rzeczywistość, s. nlb., biogram s. nlb., repr. s. nlb. (Notatka z miesiąca lipca I, II, III, 1977; Zmieniam się I-IV, 1978; Wcp III, IV, V, 1979; Wcp VI (siostry S.), 1980; Wcp (siostry Z.), 1979; Wcp (bracia M.), 1980; Zmienność widzenia I-III, 1978; Kobieta I, II, III, 1978; Kobiety, 1978; Wcp I, II, 1979; Autonomiczna foto-rzeczywistość I, II, III, 1979; Wcp 1, 2, 1979).
  • Izabella Gustowska. Względne cechy podobieństwa, BWA, kwiecień 1981, Lublin [1981]. Grzegorz Dziamski, Względne cechy podobieństwa, s. nlb., Izabella Gustowska, Względne cechy podobieństwa, s. nlb. (okładka), repr. s. nlb. (Wcp 1, 2, 3, 4, 5, 1979; Wcp 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1980; Autonomiczna foto-rzeczywistość 1, 2, 1979; Możliwość zmiany 2, 1980; Wcp (siostry S.), Wcp 7).
  • Izabella Gustowska, Galeria 72, 5.6.1983-5.7.1983, Chełm [1983] (katalog-plakat). Bożena Kowalska, ***, s. nlb.; repr. (Wcp IX, 1981, Wcp VI, 1980).
  • Relative Features of Resemblance. Graphic Works 1979-1983, Galerie Toon Peek, Utrecht 1984 (katalog-plakat). Relative Features of Resemblance (1979-1980), s. nlb., repr. s. nlb. (Wcp XVI-XVII, 1981, Wcp XXXI, XXI-XXII, XXIV-XXVII, 1983).
  • Odbicia. Izabella Gustowska, Krystyna Piotrowska, Galeria Pokaz, Warszawa 1985 (katalog-plakat). Sławka Wierzchowska, ***; repr. (Wcp I, 1985).
  • Izabella Gustowska. Relative Anzeichen der Ähnlichkeit. Graphik, Galerie KUBUS, Veranstalter Kulturamt der Landeshauptstadt, 18. Juni bis 14 Juli 1985, Hannover [1985]. Relative Anzeichen der Ähnlichkeit, s. nlb., repr. s. nlb. (Wcp I, III, IV, 1984, Wcp XVII, 1981, Wcp XXIII, 1983, 4 fragm. wystawy „Względne cechy podobieństwa”, Galeria ON 1983).
  • Gustowska. Wystawa laureatów Nagrody Regulaminowej 10 Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie, Galeria „Kramy Dominikańskie”, czerwiec-lipiec 1986, Kraków [1986]. Wiesława Wierzchowska [rozmowa z Izabellą Gustowską], s. nlb., repr. s. nlb. (Wcp, 1980, Wcp, 1981, Wcp, 1983, Wcp, 1984, Wcp, 1985). Tyt. i tekst także w j. ang.
  • Izabella Gustowska. Względne cechy podobieństwa, Galeria Studio, Centrum Sztuki Studio im St. I. Witkiewicza, luty-marzec 1990, Warszawa 1989. Izabella Gustowska, [Życie...], Stan otwartości – z Izabellą Gustowską rozmawia Zbigniew Taranienko, s. nlb., repr. s. nlb. Summ.
  • Izabella Gustowska. Względne cechy podobieństwa, BWA, Poznań; BWA, Łódź, 1990, Poznań i Łódź [1990]. Alicja Kępińska, Niezawinione podobieństwa, s. nlb., Izabella Gustowska, Angoisse, [Zapach], [Niepokojąca bliskość siebie], s. nlb., [To co ważne – wczoraj], s. nlb., repr. s. nlb. (Wcp – Secret I-III, 1989, Ofiara I, 1989, fragm. wystaw „Względne cechy podobieństwa”, Galeria ON 1983, „Względne cechy podobieństwa”, MNWr 1986, „O niebie, o ziemi, o wodzie, o sobie”, Szczecin 1987, „O niebie, o ziemi, o wodzie, o sobie też cdn.”, XLIII Biennale w Wenecji, 1988). Teksty także w j. ang.
  • Izabella Gustowska. Względne cechy podobieństwa – Sny, Galeria BWA, sierpień 1991, Zamość [1991]. Izabella Gustowska, Sny, s. nlb., biogram s. nlb., repr. s. nlb.
  • Izabella Gustowska. Sny, Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań, 21.1.-20.2.1994, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, 4.3.-10.4.1994, Galeria Miejska „Arsenał”, Białystok, 28.4.-29.5.1994, Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań 1994. Alicja Kępińska, ***, s. nlb., Izabella Gustowska, ...Sny..., s. nlb., repr. (Sen, 1993, Sen, 1992). Teksty także w j. ang.
  • Izabella Gustowska. Sny, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 11.3.-17.4.1994, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 1994. Izabella Gustowska, Kilka słów o..., s. nlb., Mariusz Hermansdorfer, ***, s. nlb., Alicja Kępińska, Niezawinione podobieństwa, s. nlb., Grzegorz Dziamski, Co mówią sny?, s. nlb., Alicja Kępińska, Poza krawędzią realności, s. nlb., repr. (Wcp II, 1990, Wcp Poza sobą – Ja I, II, 1986, Ofiara I, II, Secret I, II, Anioł II, Poza sobą – Bogna, Poza sobą II, Lecąc II; Sen II, 1990, Kubek herbaty, 1994, Płynąc, 1994, Sen wodny, 1994, Sen czarny, 1994, Sny zielone, 1994). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • Izabella Gustowska, Krystyna Piotrowska, Återspegling, 10 dec. ’94 – 15 jan. ’95 Lunds Konsthall, Lund 1994. Alicja Kępińska, Återspegling, s. nlb., repr. s. nlb. (Wcp VIII, XI, 1986, Sny, 1994, Sen Krystyny, Sen Bogny, Sen Krystyny I-III, 1994, Płynąc, 1994, Odbicia, 1994). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • Izabella Gustowska. Odbicia I, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Sandomierzu, luty – marzec, Sandomierz 1995. Izabella Gustowska, ***, s. nlb., biogram s. nlb., repr. s. nlb. (Odbicia I).
  • Izabella Gustowska ...płynąc..., Galeria Kronika – Centrum Sztuki, Bytom 1995. Monika Bakke, ***, s. nlb., repr. s. nlb. (Sen Bogny I, 1993, Sen Krystyny II, 1993, Ofelia, 1992/93, Odbicia I, 1995, Płynąc I, II, 1995, Sen szklany, 1994, Żywa woda, 1994).
  • Izabella Gustowska. Źródło, Galeria ON, Poznań, marzec 1996 (ulotka ksero). Biogram.
  • Izabella Gustowska. Płynąc. Wideo-instalacje, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, maj – lipiec 1996, Warszawa 1996. Magdalena Stopa, „Właśnie kobieta”. Rozmowa z Izabellą Gustowską, s. 5-6, Alicja Kępińska, ***, s. 11-19, Monika Bakke, Kobiety z Archipelagu, s. 32-33, Izabella Gustowska, …Płynąc…, s. 40, repr. s. 10 (Sen I, 1990), s. 14 (Sen Krystyny, Sen Bogny, 1994), s. 16 (Woda żywa, 1994), s. 18 (Źródło III – Elżbieta I, 1996, Źródło III, 1996), s. 20 (Odbicia, 1995), s. 24 (Sen II, 1990), s. 30-31 (Sen wodny, 1994), s. 28 (Źródło III – Krystyna, 1996), s. 34 (Płynąc I, 1994), s. 36 (Płynąc II, 1994), s. 38-39 (Sen czarny, 1994), s. 42-43 (Źródło I / Fontanna, 1995), s. 51 (Źródło III – Barbara, 1996). Teksty także w j. ang.
  • Izabella Gustowska. Źródło III, Galeria Prowincjonalna, Słubicki Miejski Ośrodek Kultury, Słubice 1996. Monika Bakke, ***, s. nlb., Izabella Gustowska, Źródło, s. nlb., repr. s. nlb. (Kobiety – źródła, Źródło ukryte – ja, 1996).
  • Izabella Gustowska. Płynąc raz jeszcze, Galeria Miejska BWA, Poznań, 16 styczeń – 23 luty 1997, Poznań 1997. Monika Bakke, ***, s. nlb., repr. (z wystawy Płynąc, 1996).
  • …Trwając… Izabella Gustowska, Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim, styczeń 2000, Ostrów WIkp. 2000 [druk ulotny].
  • Izabella Gustowska. Względne cechy podobieństwa I-II, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, grudzień 2000, Galeria BWA w Bydgoszczy, styczeń – luty 2001, Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, styczeń – luty 2001, Galeria Sztuki „Wozownia” w Toruniu, luty 2002, Galeria Miejska „Arsenał” w Poznaniu, Poznań 2000. Grzegorz Dziamski, Prawdziwsze niż prawda, s. 7-14, Ryszard W. Kluszczyński, Pasaże pomiędzy światami, s. 15-20, Monika Bakke, Namiętności i inne przypadki, s. 21-27. Repr. passim (Wcp III, IV, 1979, Wcp XVII, 1981, Wcp VII, 1980, Wcp. Poza sobą I–IV, 1984, Wcp – o niebie, o ziemi, o wodzie, o sobie też..., 1988, Wcp – Bliźniaczość z wyboru XIV, 1981, Wcp XIII, 1983, Wcp. Poza sobą I, II, Ia, IIa, 1984, Wcp XXI, XXII, 1983, Wcp XXXIII, XXXIV, XXXV, 1983, Wcp VIII, IX, X, XI, 1986, Wcp XXX, 1983, Kobiety źródła, 1997, L’ap, 2000, Namiętności i inne przypadki, 2000, W dzień zaćmienia – czas herbaty, 2000, W podróży, 1999, Trwając, 2000, Szeptem, 1999, Tout autour II, 1999, Tout autour I, 1998, Repetitions II, 1998, Conversations, 1998, Le petit déjeuner, 1998, Memory, 1996, Twoje ciało jest tropem twego ciała, 1997, Dzieci już dawno śpią, 1996, Odbicia, 1994, Źródło ukryte – ja, 1997, Płynąc, 1996, Źródła, 1997, Źródło odkryte, 1997, Fontanna, Źródła, 1997, Sny czarne. Lamentacje I-IV, 1994, Sny czarne, 1994, Sen wodny, 1994, Sny zielone, czerwone, niebieskie, Sen Ofelii I, 1994, Woda żywa, 1993, Kubek herbaty, 1993, Sen II, 1990, Sen I, 1990, Wcp, 1985-1990). Teksty także w j. ang.
  • Izabella Gustowska. Namiętności i inne przypadki, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 29.6–26.8.2001, Warszawa 2001. Ryszard W. Kluszczyński, To, co nie przemija – Namiętności i inne przypadki. Kilka nieco skorygowanych uwag o najnowszej twórczości Izabelli Gustowskiej, s. 6-11, Denise Carvalho, „Namiętności i inne przypadki” Izabelli Gustowskiej; s. 12-23, Wkładać rękę do ognia… Z Izabellą Gustowską rozmawia Marek Wasilewski, s. 24-27, repr. s. 33-48 (L’ap, 2000, W dzień zaćmienia, 2000, …Szeptem…, 1998, Energia, 2000, W dzień zaćmienia (Czas seansu), 2000, …W podróży…, 1999). Teksty także w j. ang.
  • Izabella Gustowska. Sztuka trudnego wyboru I – 2006, Program – Galeria Sztuki, marzec – maj 2006, Warszawa 2006. Marek Wasilewski, ***, s. 3-7, repr. s. 8-36. Tyt. i tekst także w j. ang.
  • Life is a Story, Muzeum Narodowe, Poznań 2007, Tyt. i tekst także w j. ang.
  • SHE – media story, Stara Rzeżnia, Festiwal Teatralny Malta, Poznań, 2008, Tyt. i tekst także w j. ang.

 • <<<
  • Katalogi wystaw zbiorowych, programy festiwali, sympozjów i spotkań
 •  
  • VII Konkurs im. Jana Wronieckiego. Grafika, rysunek, listopad – grudzień 1972, wystawa pokonkursowa, Poznań [1972].
  • VII Wiosna Opolska, maj – czerwiec 1973, BWA, Opole 1973.
  • VIII Konkurs im. Jana Wronieckiego. Grafika, rysunek, czerwiec 1973, wystawa pokonkursowa, Poznań [1973].
  • VI Ogólnopolska Wystawa Grafiki, CBWA Zachęta, Warszawa 1973. Repr. nr 75 (Powtarzanie, 1972).
  • IX Konkurs im. Jana Wronieckiego. Grafika, rysunek, styczeń 1974, wystawa pokonkursowa, Poznań [1974].
  • Grafika – plakat. Poznań, Płowdiw, b.m. b.d.
  • XXII Festiwal Sztuk Plastycznych Sopot 1974. Ogólnopolska wystawa młodego malarstwa, rzeźby i grafiki, wrzesień – październik, BWA, Sopot 1974. Repr. s. nlb. (Rzecz, 1974).
  • X Konkurs im. Jana Wronieckiego. Grafika, rysunek, wystawa pokonkursowa, 1.II.1975 – 12.II.1975, Poznań [1975].
  • IV Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa Grafiki, Ośrodek Propagandy Sztuki, maj – czerwiec 1975, Łódź 1975.
  • VII Ogólnopolska Wystawa Grafiki, CBWA „Zachęta”, Warszawa, styczeń – luty 1976, Warszawa 1976. Repr. s. nlb. (Zobacz mnie w czerwieni 3).
  • XII Konkurs im. Jana Wronieckiego. Grafika, rysunek, wystawa pokonkursowa, luty – marzec 1976, Poznań [1976].
  • Zeitgenössische Kunst aus Polen. Region Poznań – Kalisz, 8. – 14. Mai 1976, Stadthalle Göttingen, Göttingen 1976. Repr. s. 19 (Łąka I).
  • XIII Konkurs im. Jana Wronieckiego. Grafika, rysunek, wystawa pokonkursowa, sierpień 1976, Poznań [1976].
  • 8 Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin, lipiec-wrzesień 1976, KAW 1976. Repr. s. nlb. (Ogród I).
  • 3. Wiener Graphikbiennale, Wiener Sezesion, Wien, 7. Juni bis 28. August 1977, Wien 1977. Repr. s. 36 (Zapis codziennych czynności 4).
  • VIII Złote Grono, red. J. Burlewicz, W. Myszkiewicz, BWA, Zielona Góra 1981.
  • VIII Ogólnopolska Wystawa Grafiki, CBWA „Zachęta”, Warszawa, luty – marzec 1978, Warszawa 1978. Repr. nr 83 (Kobiety).
  • Postawy twórcze poznańskiego środowiska plastycznego, BWA Galeria Sztuki Współczesnej „Awangarda” we Wrocławiu, maj 1978, Wrocław 1978. Repr. s. 18 (Zmienność widzenia II, 1977).
  • Młoda grafika polska, b.m. [1978]. Repr. nr 10, 20, 30, 43 [Zmieniam się].
  • I Międzynarodowe Triennale Rysunku, Muzeum Architektury, Wrocław, czerwiec-sierpień 1978, Wrocław 1978. Repr. nr 213 s. nlb. (Wycinek z rzeczywistości). Teksty także w j. ang.
  • IX Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, lipiec-wrzesień 1978, KAW 1978. Repr. s. 25 (Czerwień każdego z nas).
  • La VIII Bienal de Ibiza. Ibizagrafic 78, Museo de Arte Contemporaneo de Ibiza, Ibiza, 1978. Repr. s. 34. Tyt. i teksty także w j. ang.
  • Sixth British International Print Biennale, Cartwright Hall, Lister Park, 20th May – 22nd July 1979, Bradford 1979. Repr. nr 294 (Kobiety).
  • Art 10’'79. Die Internationale Kunstmesse, Schweizer Mustermesse Basel / Schweiz, 13-18.6.1979, Basel 1979. Teksty także w j. franc., ang., wł.
  • 35 lat malarstwa w Polsce Ludowej, Muzeum Narodowe w Poznaniu, listopad 1979 – styczeń 1980, Poznań 1980. Repr. s. 130 (Kobieta II, 1977), s. 131 (Łąka I, 1975). Summ.
  • VI Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa Grafiki, Ośrodek Propagandy Sztuki, grudzień 1979, Łódź 1979. Repr. s. nlb. (Wcp I).
  • XVII Konkurs im. Jana Wronieckiego. Grafika, rysunek, wystawa pokonkursowa, luty 1980, Poznań [1980].
  • Poznańscy laureaci nagród i konkursów ogólnopolskich, Galeria BWA Arsenał w Poznaniu, marzec-kwiecień 1980, Poznań 1980.
  • Graficy z Poznania, BWA w Sopocie, kwiecień – maj 1980, Sopot 1980. Repr. s. nlb. (Wcp).
  • „Rysunki i komentarze”. Wystawa polskiego rysunku współczesnego, Muzeum Okręgowe w Radomiu, kwiecień – czerwiec 1980, Radom 1980. Repr. s. nlb. (Autonomiczna rzeczywistość II, 1979).
  • Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Młodych im. W. Cwenarskiego, BWA Galeria „Awangarda”, Wrocław, maj 1980, Wrocław 1980. Repr. s. nlb. (Wcp).
  • Intergrafia ’80. Międzynarodowa Wystawa Grafiki, BWA w Katowicach, 6 czerwca – 10 lipca, Katowice 1980.
  • 8 Międzynarodowe Biennale Grafiki, Kraków 1980. Repr. s. nlb. (Wcp 4).
  • XIIe Festival International de la Peinture, Château-Musée-Haut-de-Cagnes, 28 Juin – 30 Septembre 1980, Cagnes-sur-Mer 1980. Repr. nr 219 (Wcp III, 1979), nr 220 (Wcp IV, 1979), nr 221 (Wcp V, 1979). Teksty także w j. ang.
  • X Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Galeria Sztuki BWA w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, 13 VII-14 IX 1980, Szczecin 1980. Repr. s. nlb. Tyt. i tekst wstępu także w j. ros., niem., ang.
  • Laureaci Grand Prix Festiwali Polskiego Malarstwa Współczesnego, Muzeum Narodowe, lipiec – sierpień 1980, [Szczecin 1980]. Repr. s. nlb. (Wcp III, 1979). Tyt. i tekst wstępu także w j. ros., niem., ang.
  • L'art des jeunes. Dessins, gravures, Institut Polonais, Paris, 23 Septembre – 10 Octobre 1980, Paris 1980.
  • La IX Bienal de Ibiza. Ibizagrafic 80, Museo de Arte Contemporaneo de Ibiza, Ibiza 1980. Tekst także w j. ang.
  • 10 ´ grafika, Galeria ON, Poznań [1980]. Repr. s. nlb. (Wcp, 1979).
  • Grafika Kijew ‘80, b.m. b.d.
  • Polnische Graphik Heute, Altgasse Gallery, Lüdenscheid, 5.-24.12.1980 (katalog-plakat). Repr. (Wcp).
  • Polnische graphik Kunst, b.m. [1981]. Repr. s. nlb. (Wcp).
  • Graveurs polonais, [Liège 1981]. Repr. s. 23 (Wcp IV). Tekst także w j. pol.
  • II Międzynarodowe Triennale Rysunku, Muzeum Architektury, Wrocław 1981. Repr. s. 172 (Wcp – porównanie I).
  • Postawy twórcze środowiska poznańskiego, marzec – kwiecień 1981, BWA w Krakowie, Kraków 1981. Repr. s. nlb. (Wcp 7).
  • XVIII Konkurs im. Jana Wronieckiego. Grafika, rysunek, wystawa pokonkursowa, kwiecień 1981, Poznań [1981].
  • Polskie malarstwo współczesne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, BWA w Jeleniej Górze, kwiecień 1981, Jelenia Góra 1981.
  • Grafika poznańska, Salon Wystawowy BWA „Arsenał” w Białymstoku, maj 1981, Białystok 1981. Repr. s. nlb. (Wcp).
  • IX Ogólnopolska Wystawa Grafiki. Emocja – racja – fakt, „Zachęta”, maj – czerwiec 1981, Warszawa 1981. Repr. s. nlb. nr 75 (Wcp VIII, 1980).
  • Drogi, BWA, Kalisz [1981]. Repr. s. nlb. (Wcp, 1980).
  • Polská grafika ’81, Galerie D, Praha 2.7.–9.8.1981, Dom Umenia, Pieštany 17.8.–5.9.1981, Praha 1981.
  • Zamiast reprodukcji. Ogólnopolska Wystawa Grafiki Barwnej, 3 lipca – 9 sierpnia 1981, Koszalińska Galeria PRO, [Koszalin 1981].Repr. s. 22-23 (Wcp).
  • Rysunek i opis. Wystawa polskiego rysunku współczesnego, Muzeum Okręgowe w Radomiu, listopad – grudzień 1981, Galeria ZPAP „Pryzmat” w Krakowie, styczeń – luty 1982, SBWA, Galeria MDM w Warszawie, marzec 1982, BWA Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, kwiecień – maj 1982, Radom 1981. Repr. s. nlb. (Wcp, 1981).
  • Seventh British International Print Biennale, Cartwright Hall, Lister Park, 4 April – 4 July 1982, Bradford 1982.
  • 9. Internationale Triennale für farbige Originalgraphik, Haldenschulhaus, 2 bis 24 Oktober 1982, Grenchen 1982. Repr. nr 90 s. nlb. (Wcp XIV). Tyt. i tekst także w j. franc., wł., ang.
  • Ogólnopolska Wystawa pn. Kolor w grafice, BWA w Toruniu, listopad – grudzień 1982, Toruń 1982. Repr. s. nlb. (Wcp, 1981)
  • 2ème Convergence Jeune Expression, Grand Palais des Champs-Elysées. 180 artistes polonais, 18 décembre 1982 – 4 janvier 1983, Paris 1982. Repr. s. 43 (Wcp
  • Człowiek – emocje. Wystawa współczesnego portretu polskiego ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej 1982-1984, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra [1984]. Repr. s. 68.
  • 15 Mednarodni Grafični Biennale, Moderna Galerija, Ljubljana, 17 junij – 30 september 1983. Repr. s. 268 (Wcp XVII, 1981). Teksty także w j. ang.
  • The 9th Independent Exhibition of Prints in Kanagawa '83, Kanagawa Prefectural Gallery, August 20-28, 1983, Kanagawa 1983. Repr. nr 913 (Wcp XXVI). Tyt. i teksty także w j. jap.
  • Desenhos de dez artistas poloneses, Museu de Arte Contemporanea da Universidade, São Paulo, 6 de outubro de 1983, São Paulo 1983. Repr. s. 19 (Wcp III, 1981).
  • 17a Bienal Internacional de São Paulo. Catálogo Geral, São Paulo de 14 de outubro a 18 de dezembro de 1983, São Paulo 1983. Repr. s. 202 (Wcp, 1980). Teksty wstępne w j. ang. w osobnej wkładce.
  • XVII Bienal Internacional de Arte São Paulo 1983. Polônia, [Varsôvia] 1983. Repr. s. nlb. (Wcp 1-3, 1980). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • Banlieue – Pologne, Theatre de Banlieue, Bruxelles, du 26 octobre au 17 novembre 1983, Bruxelles 1983. Repr. s. nlb. (Wcp).
  • Farven i den polske grafik, Århus Kunstbygning, 7-22 januar, Lolland-Falsters Kunstmuseum, 7-29 april, Frederiksberg Rådhus, 7-30 maj 1984, bm. bd.
  • VIII Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa Grafiki, Ośrodek Propagandy Sztuki, styczeń – luty 1984 Łódź, [Łódź 1984].
  • Eighth British International Print Biennale, Cartwright Hall, Lister Park, Bradford, 15 April - 15 July 1984, Bradford 1984.
  • La XI Bienal Internacional. Ibizagrafic 84, Museu d'Art Contemporani d'Eivissa, Ibiza 1984. Teksty także w j. ang.
  • 16e Festival International de la Peinture, Château-Musée-Haut-de-Cagnes, Cagnes-sur-Mer, 29 Juin – 30 Septembre 1984, Cagnes-sur-Mer 1984. Repr. nr 173 (Wcp, 1984).
  • 5e Biennale Internationale de Gravure, Château de l'Hermitage, Condé-sur-Escaut, Bon-Secours, 25.8.-7.10.1984. Repr. nr 195 (Wcp XIX, 1982), nr 197 (Wcp XXIII, 1983), nr 199 (Wcp XXV, 1983). Teksty także w j. ang.
  • Międzynarodowa Wystawa Grafiki Intergrafia '84. 10 Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie, BWA, Galeria Sztuki Współczesnej, Katowice 1984. Repr. s. nlb. (Wcp XXIII). Teksty także w j. ang.
  • Kunst mit Eigen-Sinn. Aktuelle Kunst von Frauen, Museum moderner Kunst, Museum des 20. Jahrhunderts, Wien, 29. Märtz – 12. Mai 1985, Wien 1985. Repr. s. 146 (Wcp XXIII, 1983).
  • 4. Biennale der europäischen Grafik, b.m., 5. Mai – 30. Juni 1985, Baden-Baden 1985. Repr. nr 193 s. nlb. (Wcp - Poza sobą). Teksty także w j. ang. i franc.
  • 16 Mednarodni Grafični Biennale, Moderna Galerija, Ljubljana, 21 junij – 30 september 1985, Ljubljana 1985. Repr. s. 211 (Wcp XXXI, 1983/84). Teksty także w j. ang.
  • Świadectwo wspólnoty, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, 6 lipca – 14 września 1985, Warszawa 1985.
  • 3e exposition internationale. „Petit formats de papier”, Cul-des-Sarts (Couvin), 7 au 29 Septembre 1985.
  • Künstlerinnen aus Polen, Oldenburger Kunstverein, 20.10.-17.11.1985, Oldenburg 1985.
  • 2 Ogólnopolska Wystawa „Kolor w grafice”, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Toruń, listopad-grudzień 1985, Toruń 1985. Repr. s. 31 (Wcp).
  • Day 1 Art, LIET Galeria, Budapeszt, nov. 26 – dec. 13, Budapest 1985. Repr. s. nlb. (Wcp XXXI, 1985).
  • The 11th Independent Exhibition of Prints in Kanagawa '85, Kanagawa Prefectural Gallery, Nov 29 – Dec 11, 1985, Kanagawa 1985. Repr. nr 187 (Wcp Poza sobą VI). Teksty także w j. jap.
  • Gravures grands formats, Musée d'Art Moderne, Liège, 14 décembre 1985 au 2 février 1986, Centre d'Art Contemporain, Bruxelles, 13 mars 1986 au 12 avril 1986, Maison de la Culture, Namur, 31 mai 1986 au 29 juin 1986, Bruxelles 1986. Repr. s. nlb. (Wcp XXIII, 1983). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • IX Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa Grafiki, BWA w Łodzi, styczeń 1986, [Łódź 1986].
  • Artyści Poznania 1945-1985. Wybrane zagadnienia sztuki Poznania w latach 1945-1985, Muzeum Narodowe, Biuro Wystaw Artystycznych w Poznaniu, luty – marzec 1986, Poznań 1986. Teksty także w j. ang.
  • Ninth British International Print Biennale, Cartwright Hall, Lister Park, Bradford, 23 march – 22 June 1986, Bradford 1986. Repr. s. 282 (Wcp ).
  • Sixth Triennale – India 1986, New Delhi 1986. Repr. s. nlb. (Wcp. Cytaty, 1985).
  • Współczesna grafika polska ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe w Lublinie, czerwiec-sierpień 1986, Lublin 1986.
  • Intergrafia '86. Międzynarodowa Wystawa Grafiki, BWA, Galeria Sztuki Współczesnej, Katowice 1986.
  • 11 Międzynarodowe Biennale Grafiki, Kraków 1986. Repr. s. nlb. (Wcp Poza sobą IX).
  • Świadectwo wspólnoty, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, 8 lipca – 6 września 1986, Warszawa 1986.
  • 8 Norske Internationale Grafikk Biennale Fredrikstad, Fredrikstad Bibliotek, 14. August – 5. Oktober 1986, Fredrikstad 1986. Repr. s. 212 (Wcp I). Teksty także w j. ang.
  • Polska sztuka współczesna w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie, kwiecień – lipiec 1987, Warszawa b.d.
  • Graphica Atlantica. Kjarvalsstadir Reykjavík Ísland, 6.-28. Júní 1987, Reykjavik 1987. Repr. s. nlb. (Wcp). Teksty także w j. ang.
  • Sowremennoje izobrazitelnoje iskusstwo Polszy, Centralnyj Wystawocznyj Zał, Moskwa 1987.
  • II Biennale Sztuki Nowej, BWA w Zielonej Górze, Zielona Góra 1987. Repr. s. 119 (Modlitwa).
  • 4th International Print Biennale, Varna 1987. Repr. s. 296 (Wcp XIV, 1986-1987). Tyt. i teksty także w j. bułg. i ros.
  • 17 Mednarodni Grafični Biennale, Moderna Galerija, Ljubljana, 19 junij – 30 september 1987. Repr. s. 211 (Wcp. Poza sobą 4, 1986). Teksty także w j. ang.
  • XII Prezentacje Malarzy Krajów Socjalistycznych. [cz.] Polska: Henryk Cześnik, Izabella Gustowska, Józef Łukomski, BWA Zamek Książąt Pomorskich, 19.07–9.09.1987, Szczecin 1987. Repr. s. nlb. (Wcp – o ogrodzie, 1987). Tekst także w j. ros. i franc.
  • 19a Bienal Internacional de São Paulo. Catálogo Geral de 02 de outubro a 13 de dezembro de 1987, São Paulo 1987. Repr. s. 151 (Wcp. Poza sobą III – Maria, 1985). Teksty także w j. ang.
  • XIX Bienal Internacional de Arte de São Paulo 1987. Polonia, [Varsôvia] 1987. Repr. s. nlb. (Wcp. Poza sobą III – Maria, 1985).
  • Polnische Malerei 1945-1986, Museum Wiesbaden, 24.11.-30.12.1987, Wiesbaden 1987. Repr. nr 31 s. 42 (Łąka I).
  • Expressiv. Mitteleuropäische Kunst seit 1960. Central European Art since 1960, Museum moderner Kunst – Museum des 20. Jahrhunderts, Wien / Vienna, 30.11.1987-26.01.1988, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington D.C., 18.02.1988-17.04.1988. Repr. s. 105 (Wcp IX (Poza sobą), 1986), s. 107 (Wcp 29, 1984), s. 109 (Wcp 30, 1984). Teksty także w j. ang.
  • IV Międzynarodowe Triennale Rysunku Wrocław 1988, Muzeum Architektury, Wrocław 1988. Repr. s. nlb. nr 107 (Wcp (z siebie), 1987). Teksty także w j. ang.
  • Polska fotografia intermedialna lat 80-ych. Fotografia rozproszona, Galeria BWA, Galeria Wielka 19, Salon Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego, Galeria ON, marzec 1988, Poznań 1988. Repr. s. nlb. (wideoperformance „99” ze Spotkań „Obecność” w Galerii ON, 1987), Izabella Gustowska, Pokochać absurd, s. nlb. Teksty także w j. ang.
  • Gravure polonaise contemporaine, Galerie du Club 44, Centre culturel, La Chaux-de-Fonds, mars-avril 1988, Université de Fribourg, Fribourg, mai 1988, Musée Epper, Ascona, juillet-août 1988, Villa du Jardin Alpin, Meyrin/Genève, novembre 1988, Edition d'En Haut. Repr. s. 63 (Wcp). Teksty także w j. wł. i niem.
  • Geometrie und Metaphore. Aus dem material des Kreis Museums von Chelm, Budapest Galéria, 29.04.-15.06.1988, Budapest 1988. Repr. s. nlb. (Wcp VI, 1980). Tyt. i tekst także w j. węg.
  • 12 Międzynarodowe Biennale Grafiki, Kraków 1988. Repr. s. nlb. (Wcp przez żółte).
  • International Biennial of Graphic Art. Ljubljana in Japan, Sakaide Civic Art Museum, 1988, 6/10 – 7/3, Sakaide 1988. Repr. s. nlb. (Wcp).
  • XLIII Esposizione Internazionale d'Arte. La Biennale di Venezia. Il Luogo degli Artisti Catalogo Generale, Venezia 1988. Repr. s. 199 (Wcp – O niebie, 1987).
  • Biennale de Venise ‘88. Pologne, b.m., b.d. Repr. s. nlb. (Wcp, fragment).
  • 5. Internacionalni Bienalni Festival Portreta. Crtež i grafika '88, Galerija Jugoslovenskogo Portreta, 30. Juli - 30. September 1988, Tuzla 1988. Repr. s. 158 (Poza sobą. Czerwień II). Teksty także w j. ang.
  • Polish Modern Art, Lalit Kala Galleries, New Dehli, Lalit Kala Galleries, Regional Center, Madras 1988.
  • Wczoraj i dziś. Ogólnopolska wystawa pokoleniowa, Galeria Sztuki BWA, sierpień-wrzesień 1988, Sopot 1988. Repr. s. nlb. (Wcp. O niebie, o ziemi, o sobie..., 1988; Wcp – poza sobą – ja, 1986).
  • Art at the Edge. Contemporary Art from Poland, Museum of Modern Art, Oxford 1988. Repr. s. 25 (Wcp 29, 1984), s. 26 (Wcp. Poza sobą 4, Salome i Judyta, 1986), s. 27 (Wcp), s. 28 (Wcp 14, 1984), s. 29 (Wcp 30, 1984).
  • Polish perceptions. Ten contemporary photographers 1977-88, Collins Gallery, 4 November to 3 December 1988, Glasgow 1988. Repr. s. 10 (O ziemi I, 1988).
  • Art at the Edge. Contemporary Art from Poland, Ikon Gallery, Birmingham 1989.
  • L'Europe des Graveurs, Bibliothèque Municipale de Grenoble, 14 Avril / 10 Juin 1989, Grenoble 1989. Repr. s. 126 (Wcp). Teksty także w j. ang.
  • International Biennial of Graphic Art. Ljubljana in Japan 1989, Kawasaki City Museum, 29.4 – 11.6.1989, Tokyo 1989. Repr. poz. 89 s. nlb. (Wcp – białe). Teksty także w j. jap.
  • Polská malířská tvorba '80 ze sbírek Národního muzea ve Vratislavi, Méstská Galerie v Karlových Varech, Karlový Vary, červenec 1989, Polské Informační a Kulturní Středisko v Praze, Praha 1989. Repr. s. nlb. (Wcp VII, Wcp IX, 1983). Teksty także w j. ang.
  • Grafika i rysunek ze zbiorów BWA w Łodzi, Łódź [1989].
  • 13 Biennale der Ostseeländer, Norwegens und Islands, Kunsthalle Rostock, 1. Juli 1989 bis 27. August 1989, Rostock 1989. Repr. s. 35 (Wcp, Wcp. Cytaty).
  • 18 Mednarodni Grafični Biennale, Moderna Galerija, Ljubljana, 17 junij – 30 september 1989. Repr. s. 215 (Wcp. Światło zewnętrzne). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • 9 Norske Internationale Grafikk Triennale Fredrikstad, Fredrikstad Bibliotek, 10. August – 8. Oktober 1989, Fredrikstad 1989. Repr. nr 394, s. 227 (Conversation II). Teksty także w j. ang.
  • Transgresje. Pogranicza fotografii, BWA Galeria „Awangarda”, Wrocław, grudzień 1989 - styczeń 1990, Wrocław 1990. Repr. s. nlb. (Salome albo Judyta, 1986/87; Przez czerwień I, II, 1988; Secret I, II, 1989). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • The 7th Seoul International Print Biennale, 9–21 October 1990, Seoul b.d. Repr. s. 38. Tyt. i teksty także w j. korean.
  • Część i całość, MTP, Poznań, 21.11.-2.12.1990, Poznań 1990. Repr. s. nlb. (Sny). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • Grafika polska lat osiemdziesiątych – Kontynuacje, Galeria „a”, Poznań [1990].
  • Polish Prints from the Eighties, Consulate General of the Republic of Poland, Washington 1991. Repr. s. 31 (Conversation II, 1989).
  • Grafika, BWA, Aula PWSSP, Galeria ON, maj 1991, Poznań 1991. Repr. s. nlb. (fragm. wystawy).
  • Grafika, b.m. [1991]. Repr. s. nlb. (fragm. wystawy). Tekst także w j. ang.
  • Związek Polskich Artystów Plastyków – Trwanie i obecność, Galeria BWA, maj-czerwiec 1991, Poznań 1991. Izabella Gustowska, „...tylko ta chwila...”, s. nlb., repr. s. nlb. (Secret I, II, III).
  • Międzynarodowe Triennale Grafiki '91, b.m., Kraków 1991. Repr. s. 93 (Secret I). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • 19 Mednarodni Grafični Biennale, Moderna Galerija, Ljubljana, 22 junij – 30 september 1991. Repr. s. 151 (Sen II, 1990). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • The International Prints Exhibition in Kanagawa '91, Kanagawa Prefectural Gallery, Nov. 20th – Dec. 8th 1991, Kanagawa 1991. Repr. s. nlb. (Sen II, 1990; Secret III, 1989; Salome, 1986). Tyt. i teksty także w j. jap.
  • Kolor w grafice. 4 Ogólnopolska Wystawa Grafiki, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Toruniu, Toruń 1991. Repr. s. nlb. (Sen II). Teksty także w j. ang.
  • Intergrafia '91. Międzynarodowa Wystawa Grafiki, Salon Wystawowy BWA, Katowice, 17 września – 31 października 1991, Centre de la Gravure et de l'image imprimée, La Louvière, 17 stycznia – 31 maja 1992. Repr. s. 112 (Ofiara II). Tyt. i teksty także w j. franc.
  • Artystki polskie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1991. Agnieszka Morawińska, Artystki polskie, s. 9-16, Repr. nr XXXVIII (Wcp, 1988/1990), s. 172 (Sen II, 1990).
  • Nowe przestrzenie fotografii. W ramach II Fotokonferencji Wschód-Zachód „Europejska wymiana”, Muzeum Architektury (m.in.), Wrocław, 17-20.10.1991, Wrocław 1991. Repr. s. 168 (Sen III, 1990), s. 169 (fragm. wystawy „Względne cechy podobieństwa”, Warszawa 1990), s. 169 (Ofiara I, 1989-1990). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • Nachbarn. Originalgraphik aus der ČSFR, Polen und Deutschland, Kunstmarkt, Nürnberg, vom 26. Oktober bis 3. November 1991, Nürnberg 1991.
  • IV Biennale Sztuki Nowej, Zielona Góra ‘91, Zielona Góra 1991 [ulotka].
  • Voices of Freedom: Polish Women and the Avant-Garde, 1880-1990, The National Museum of Women in the Arts, Washington, D.C., December 19, 1991 to March 22, 1992, Washington 1991.
  • 10 lat później. Wystawa polskiego rysunku współczesnego, Muzeum Okręgowe w Radomiu, luty-kwiecień 1992, BWA w Krakowie, październik 1992, BWA w Częstochowie, listopad 1992 – styczeń 1993, Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi, luty 1993, Radom 1992. Repr. s. 19 (9 rysunków z cyklu Sny, 1991), Izabella Gustowska, Sny, s. 124-125.
  • V Międzynarodowe Triennale Rysunku Wrocław 1992, Muzeum Architektury we Wrocławiu, marzec – kwiecień 1992, Wrocław 1992. Repr. s. 136 (Sen IV). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • Obecność III, BWA, Galeria ON, Muzeum Etnograficzne, maj 1992, Poznań 1992. Izabella Gustowska, ...SNY..., s. nlb, repr. s. nlb. (Sen III, 1990, Sen V, 1992). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • Spotkanie i tworzenie, 10 – 24 V 1992, Poznań 1992. Repr. s. nlb. (Głosy, 1992). Tyt. i teksty także w j. niem.
  • Triennale 91. Internationale Preise Polnischer Graphiker, Martin von Wagner Museum, Würzburg, 8. Mai bis 4. Juni 1992, [Kraków 1992].
  • 10 Norske Internationale Grafikk Triennale Fredrikstad, Fredrikstad Bibliotek, 13. August – 4. Oktober 1992, Fredrikstad 1992. Repr. s. 309 (Conversation II). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • Space in Picture – Picture in Space. Lumo '92, Alvar Aalto-museo, Jyväskylä 1992. Repr. s. nlb. (Wcp, 1988, Sen III, 1990). Tyt. i teksty także w j. fińskim.
  • [Prezentacja 9 artystów], Międzynarodowe Targi Poznańskie, luty 1993, Poznań 1993. Osobna składanka: Izabella Gustowska, …Sny…, s. nlb., repr. s. nlb. (z różnych wystaw). Teksty w j. ang.
  • Skjulte Dimensioner. Polsk Samtidsfotografi, Museet for Fotokunst, Brandts Klaedefabrik, Odense, 20.3–2.5.1993, Odense 1993. Repr. s. 16 (Obecność III, 1992). Teksty także w j. ang.
  • Wystawa pracowników Instytutu Wychowania Plastycznego, Zielona Góra maj 1993, Zielona Góra 1993. Repr. s. 23 (Kubek herbaty II, 1993). Teksty także w j. ang.
  • Żywioły, Państwowa Galeria Sztuki BWA, Łódź, maj – czerwiec 1993, Galeria Domu Artysty Plastyka, czerwiec – lipiec 1993, Warszawa 1993. Repr. s. 36-37 (Sen Bogny, Sen Krystyny, 1992). Teksty także w j. ang.
  • Inner Spaces, Galeria „U Jezuitów”, Poznań, 21.6.-4.7.1993, Poznań 1993. Repr. s. nlb. (Sen, 1992).
  • 20 Mednarodni Grafični Biennale, Moderna Galerija, Ljubljana, 25 junij – 30 september 1993. Repr. s. 135 (Sen XI, 1992). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • Heutevolée. Malerei, skulptur, fotografie, video, installation, Galerie Rähnitzgasse, Dresden, 23.1.-27.2.1994, Dresden 1994. Repr. s. nlb. (Sen, 1992, Sen – Izabella, Antonina, Maria).
  • Ars erotica, Muzeum Narodowe, Warszawa 1994. Repr. s. 80 (Wcp X, 1983, Wcp IX, 1983; s. 81 Wcp VIII, 1983). Teksty także w j. ang.
  • Obecność IV, Rennes IV 1994, b.m., b.d. Izabella Gustowska, Dlaczego?, s. nlb., repr. s. nlb. Tyt. i teksty także w j. franc.
  • Biblia we współczesnym malarstwie polskim. Przeżycia – inspiracje – ślady, Pałac Opatów, Gdańsk-Oliwa, 22.5.-30.9.1994, Gdańsk 1994.
  • Drobne narracje, XV lat Galerii ON, czerwiec – lipiec 1994, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 1994. Izabella Gustowska, ***, s. nlb., repr. s. nlb. Tyt. i teksty także w j. ang.
  • 2 Triennale Grafiki Polskiej Katowice ’94, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, czerwiec – lipiec 1994, Katowice 1994. Repr. s. 145 (Sny, 1993). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • Intergrafia ’94 World Award Winners Gallery Światowa Wystawa Laureatów, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice 1994. Repr. s. 63 (Sen Krystyny II). Tyt. i teksty także w j. ang. i franc.
  • I Międzynarodowe Triennale Grafiki Kolor w grafice Toruń’94, Muzeum Okręgowe – Ratusz Staromiejski, 16 września – 13 listopada 1994, Toruń 1994. Repr. s. 117 (Sen XI). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • Video, instalacje, performance. Sztuka video w Polsce, Muzeum Sztuki w Łodzi, 22-23.10.1994, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 28-29.10.1994, Poznań 1994. Teksty także w j. ang.
  • Mesiac fotografie, november 1994, Bratislava 1994. Repr. s. 125 (z wystawy „Drobne narracje”). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • I Triennale Autoportretu – Radom ’94. Ogólnopolski Konkurs im Jacka Malczewskiego, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, grudzień ‘94 – styczeń ’95, Radom 1994. Repr. s. nlb. (Sen z R II, 1994).
  • Grafik aus Poznań, Museum Junge Kunst, Frankfurt (Oder) 1995
  • Lab 5 – Międzynarodowa wystawa filmu, video i sztuki komputerowej, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 10-23.04.1995, Warszawa 1995. Repr. s. nlb. (Żywa woda).
  • 21. Mednarodni Grafični Bienale, Moderna Galerija, Ljubljana, 16. junij – 30. september 1995, Ljubljana 1995. Repr. s. 195 (Sen Christiana I, 1993/1994). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • 8 Międzynarodowe Triennale Tkaniny, Centralne Muzeum Włókiennictwa, czerwiec – październik 1995, Łódź 1995. Repr. s. nlb. (Sen czarny – Lamentacje, 1994). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • Inner Spaces, Galeria ON, Academy of Arts, Skoki 1995, [Poznań 1995]. Repr. s. nlb. (Odbicia)
  • Nowa grafika polska, Galeria Prowincjonalna w Słubicach, Galerie Gallus Frankfurt (Oder), 2.9.-28.10.1995, Biuro Wystaw Artystycznych w Gorzowie, grudzień 1995, Gorzów 1995. Repr. s. 26 (Sen Christiana III). Tyt. i teksty także w j. niem.
  • Polnische Graphik 1974-1994 aus den Sammlungen Leon Wyczółkowski Bezirksmuseum in Bydgoszcz, Delmenhorst 1995.
  • Unter einem Dach. Polnische Galerien zu gast im Podewil, 14.-21. Oktober 1995, Berlin 1995. Repr. s. 48 (Odbicia, 1995).
  • Mariusz Hermansdorfer, Artyści polscy na festiwalach międzynarodowych 1975-1995. Wystawy Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Wrocław 1995. Repr. s. 42-45 (Wcp III, IV, V, 1980, Wcp 30, 1984, Wcp – Cytaty I, 1985, Wcp. Poza sobą IV. Salome i Judyta, 1986, Wcp. Poza sobą III. Maria, 1985/1986). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • Wystawa Sztuki Współczesnej dla Szanownej Publiczności, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań 1995. Grzegorz Dziamski, Co mówią sny?, s. nlb., repr. s. nlb. (Odbicia, 1995).
  • Krąg fotografii, Galeria Miejska „Arsenał”, listopad 1995, Poznań 1995. Repr. s. 21 (Odbicia I, 1994). Teksty także w j. ang. [Razem z: Twórcy poznańskiej fotografii 1895–1995]
  • Polnische Meister-Zeichnungen aus der Sammlung des Museum für Zeitgenössische Kunst Radom, Galerie im Pferdestall, Berlin, 11. November – 10. Dezember 1995, Radom 1995. Repr. s. nlb. (Autonomiczna rzeczywistość III, 1979). Tyt. także w j. pol.
  • Muzej Vukovara u progonstvu. Donacije likovnih umjetnika Poljske, Zagreb [1996].
  • 9 VideoFest. Fersehen, Video, Multimedia, 15.2 bis 25.2.96, Berlin 1996.
  • Video Mentale. Sechs künstlerische Positionen aus Polen, Foro Artistico, Eisfabrik, 7.3–31.3.1996, Hannover [1996] (ulotka).
  • Nordgrafia. Printmaking Gotland 96. Gränslös grafik från 12 länder, GotlandsKonstMuseum. 15 juni – 21 juli, Visby 1996. Repr. s. 26 (Sen Krystyny, 1993-1994).
  • Grafika poza formatem / Grafik Außer Format, Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań, Galerie KUBUS, Hannover, Poznań 1996. Repr. s. nlb. (Źródło, 1995).
  • Inner Spaces, Galeria ON, Poznań, (13.08–28.08.96, Galeria „Arsenał”, Białystok; 31.08–8.09.96, Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań), Poznań 1996. Repr. s. nlb. (Płynąc). Teksty także w j. ang.
  • Horizons. 14 Polish contemporary artists, Sonje Museum of Contemporary Art, August 10 – October 6, 1996, Kwangju Museum of Contemporary Art, October 16 – November 25, 1996, Chosun Ilbo Gallery, February 15 – March 2, 1997; Sonje Museum of Contemporary Art, Muzeum Sztuki w Łodzi, 1996. Alicja Kępińska, ***, s. 83, repr. s. 85-87 (Odbicia, 1994). Teksty także w j. koreańskim.
  • Spotkanie. Jan Berdyszak, Józef Drążkiewicz, Izabella Gustowska, Krystyna Piotrowska, Jacek Rybczyński, Wojciech Müller, BWA, Leszno 1996. Repr. s. nlb. (Źródło Barbara).
  • Kobieta o kobiecie, Galeria Bielska BWA, 20 września – 20 października, Bielsko-Biała 1996. Repr. s. 20-21 (Źródła: Barbara, Jola, Źródło ukryte, Wirginia I, Elżbieta II, Elżbieta I, Krystyna). Teksty także w j. ang.
  • Grafikens Hus Collection, [5 okt 1996 – 9 feb 1997], Mariefred 1996 (katalog-plakat). Teksty także w j. ang.
  • Nowe przestrzenie sztuki: Instalacje lat 90–tych, Galerie autorskie lat 90–tych, Galeria Biała, Lublin, październik ‘96 – czerwiec ’97, Lublin 1997. Repr. s. 103 (Źródło, 1996).
  • Miejsce sztuki. VI Biennale Sztuki Nowej, 14-16 listopada 1996, Zielona Góra 1996. Teksty także w j. ang.
  • Rekomendacje 2. Krytycy polscy rekomendują poznańskich artystów, Galeria Miejska „Arsenał” Poznań 1996 (ulotka informator).
  • Prezentácie, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava [1996]. Repr. s. 3 (Płynąc, 1994). Tyt. i teksty także w j. pol. i ang.
  • Fotografia. Wehikuł sztuki. Tworzywo sztuki, Bunkier Sztuki, Kraków 1996. Repr. 46-47 (Źródło III, 1996).
  • 3 Triennale Grafiki Polskiej Katowice ’97, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, marzec – kwiecień 1997, Katowice 1997. Repr. s. 55 (Źródło Wirginia I, 1995). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • Media Art Biennale. WRO 97, 30 kwietnia – 4 maja 1997, Wrocław [1997]. Repr. s. 153 (Dzieci już dawno śpią, 1996). Teksty także w j. ang.
  • Pięć wieków grafiki polskiej, Muzeum Narodowe w Warszawie, 19 czerwca – 30 sierpnia 1997 (Wystawa w ramach programu Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków ’97), tekst i red. Irena Jakimowicz. Warszawa 1997. Repr. s. 282 (Wcp 3, 1979).
  • Oktagon + 1. Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków 1997. Osobna składanka: repr. s. nlb. (Źródło I lub Fontanny, 1995, Źródła: Elżbieta I, Elżbieta II, Barbara, 1995).
  • Galeria artystów – artyści Galerii, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Sandomierz 1995-1997, Sandomierz 1997. Repr. s. nlb. (Odbicia). Teksty także w j. ang.
  • Inner Spaces V, ASP w Poznaniu, Galeria Miejska „Arsenał”, Galeria „U Jezuitów”, Poznań 1997. Repr. s. nlb. Teksty także w j. ang.
  • Kolekcja Sztuki Współczesnej na 1000-lecie Gdańska, 17 września – 31 października 1997, CSW Łaźnia, Galeria i Fundacja Wyspa Progress, Gdańsk 1997/1999. Repr. s. 45 (Sen Krystyny, 1996).Tyt. i teksty także w j. ang.
  • The Prints of the World, National Culture Festival in Kagawa ‘97, [25.10–3.11.1997], Sakaide [1997]. Repr. s. 69 (Źródło Wirginia II, 1996). Tyt. i teksty także w j. jap.
  • Festival Polonais en Ille-et-Vilaine, Rennes, 7 – 22 novembre 1997, Rennes 1997 [program]. Repr. s. 35 (Źródło).
  • Inner spaces, ifa–Galerie Stuttgart, 23.1–1.3.1998, Stuttgart 1998. Repr. s. nlb. (Odbicia, 1995, Memory, 1997, Twoje ciało jest tropem twego ciała, 1997), Izabella Gustowska, ***, s. nlb., Alicja Kępińska, ***, s. nlb.
  • I Biennale Fotografii Polskiej, Galeria Miejska w Poznaniu, 20 kwietnia – 14 maja 1998, Poznań 1998. Repr. s. 19 (Twoje ciało jest tropem twego ciała, 1997).
  • Dotyk. Inner Spacer Multimedia VI, 19.08–13.09.1998, „Arsenał”, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1998. Izabella Gustowska, Utracone współbrzmienie, s. nlb, repr. s. nlb. (Śpiewające pokoje). Teksty także w j. ang.
  • 11th Tallin Print Triennial. The Touch. Tangents, 18.09–18.10.1998, Tallinn Art Hall, Tallinn 1998. Repr. s. nlb. (Twoje ciało jest tropem twego ciała, 1997). Tyt. i teksty także w j. estońskim.
  • 8 Videonale. Internationales Video- und Mediakunstfestival, Bonner Kunstverein, Ifa-Galerie, Kunstmuseum, Bonn 1998. Teksty także w j. ang.
  • Stratený raj, 16. december 1998 – 14. marec 1999, Slovenská Národná Galéria, Bratislava 1998. Repr. s. nlb. (Sen wodny, 1994). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • Fotografia i przestrzeń, Galeria FF, 18.12.1998 – 23.01.1999, Łódź 1998. Repr. s. 33 (…á la rond…, 1998). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • Kontrapunkt. V Forum Lutosławskiego, Galeria Otwarta, Galeria Sztuki Współczesnej „Zachęta”, Warszawa 1999. Repr. s. nlb. (Sen Christiana I, II, III, 1994).
  • Mediacje – Inner Spaces Multimedia, Centrum Sztuki Współczesnej, Poznań 1999. Repr. s. nlb. (Szepty, 1999). Teksty także w j. ang.
  • Grafika wobec wartości. W hołdzie Ojcu Świętemu z okazji VI Pielgrzymki do Ojczyzny, Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie, Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach, Kraków [1999].
  • Without the Wall. Eastern Europe after the Berlin Wall. Photographs and Video Art, July 9 – August 29, 1999, Marble Palace, State Russian Museum, St. Petersburg 1999, s. 18-19. Repr. s. 18 (Lustrzana martwa natura, 1999). Tyt. i teksty także w j. ros.
  • Toyama Now ’99. The Seventh International Contemporary Art Exhibition. Internal/External, The Museum of Modern Art, Toyama 1999. Repr. s. 34-35 (Sny 1-4, 1993-1994, Twoje ciało jest tropem twego ciała, 1999). Tyt. i teksty także w j. jap.
  • Polish Graphic Art in Japan, 18.7–18.8.1999, Sakaide City Art Museum, Sakaide 1999. Repr. s. 22 (Źródło II Barbara, 1995). Tyt. i teksty także w j. jap.
  • Sztuka dwóch czasów. Około 1900. O nas dzisiaj, Oddział Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, Pałac Opatów w Oliwie, listopad 1999 – styczeń 2000, Gdańsk 1999. Repr. s. 207 (Tout autour, 1999).
  • The Lilja Polish Graphic Art Collection, Grafikens Hus, Mariefred, 20 november 1999 – 16 januari 2000 (katalog-plakat). Tekst w j. szwedzkim i ang.
  • Izotop 2000. IV Pracownia Rysunku, Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg 2000. Izabella Gustowska, [Galeria EL], s. nlb.; repr. s. nlb. (W podróży, 2000, …szeptem…, 1999).
  • Balance. Arttrail 2000, Hannover 2000. Repr. s. 22-23 (W podróży). Teksty także w j. niem.
  • Most do przyszłości. Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2000, Kraków 2000. Repr. s. 157 (Trwając II). Tyt. i teksty także w j. ang. i niem.
  • ArtKontakt. Europejski Festiwal Sztuki Performance i Nowych Mediów, Centrum Kultury w Lublinie, Lublin 2000. Monika Bakke, Intensywność trwania, repr. s. 17, 18 (L’ap, 2000). Teksty także w j. ang.
  • Quadrat, Galeria Bielska BWA, Bielsko Biała 2001. Repr. s. 40-41. Teksty także w j. ang.
  • Piotr Czadankiewicz, Izabella Gustowska, Leszek Lewandowski, Natalia LL, Ryszard Otręba, Anna Płotnicka, Galeria Środowisk Twórczych, Bielskie Centrum Kultury, Bielsko Biała 2000, Galeria Centrum, Górnośląskie Centrum Kultury, Katowice 2001. Repr. s. nlb. (L’ap, 2000).
  • VIA #7 Festival, Paris 24 mars Au 1er avril 2001, Paris 2001 [program]. Repr. s. nlb.
  • 24. Mednarodni Grafični Biennale, Moderna Galerija, Ljubljana, 10. junij – 16. september 2001, Lubljana 2001. Repr. s. 119 (L’amour passion, 2000).
  • Hybrid Dwellings, Galeria Arsenał, Białystok 2001. Repr. s, nlb. (W dzień zaćmienia). Teksty także w j. ang.
  • Corps à corps, Centre de la Gravure et de l'Image imprimée, [La Louvière 2001]. Repr. s. nlb. (Wcp XXV, 1983).
  • Kondycja ludzka. Kolekcja sztuki współczesnej Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2001. Repr. s. nlb. (Wcp VIII, 1983, Wcp IX, 1983, Wcp XIV, 1984, Wcp XXX, 1984, Wcp. Cytaty II, 1985, Wcp. Poza sobą IV – Salome i Judyta, 1986, Wcp. O niebie, o ziemi, o sobie też..., 1987, Płacząca I, Płacząca II, Płacząca III, Płacząca IV z cyklu Lamentacje Sen Czarny, 1993-1994).
  • Krzątanina, Galeria BWA Awangarda, wrzesień – październik 2001, Wrocław 2001. Repr. s. 14-15 (W dzień zaćmienia, W dzień zaćmienia II, 2000). Teksty także w j. ang.
  • L'estampe polonaise. Grafiek uit Polen 1990–2000 – Europalia, La Louvière, 27.9-16.12 [2001 informator]. Repr. (Sen Christiana I, II, 1994).
  • Polacos – El nou art de Polònia, Institut de cultura – LaCapella, 30 d’abril – 26 de maig, Barcelona 2002. Repr. s. 30-31 (C’est la vie I, 2001). Teksty także w j. ang.
  • Zeichen der Gegenwart, Vienna Art Center, 19.10.–1.11.2002, Kraków 2002. Repr. s. nlb. (Trwając II).
  • Lux Europae 2002, 21 October 2002 – 5 January 2003, The Danish Cultural Institute, [Copenhagen 2002]. Repr. s. 54-55 (Lfs, 2002).
  • Architectures of Gender. Contemporary Women’s Art in Poland, SculptureCenter, Long Island City, New York, April 11 – June 8, 2003, New York 2003. Repr. s. 15 (Ofiara I, 1989/1990), s. nlb. (Namiętności i inne przypadki, 2000).
  • WRO 03 – Globalica. X Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów, April 30 – May 4, 2003 Wrocław 2003. Izabella Gustowska, Life is a story, s. 36. Tyt. i teksty także w j. ang.
  • Doteky. Mezinárodní symposium v přirodĕ, 13.5.-22.5.2003 (symposium), 22.5.-10.7.2003 (výstava), Sýpka Klenová, Praha 2003. Repr. s. nlb. Tyt. i teksty także w j. ang.
  • 4 Kolor w grafice. Międzynarodowe Triennale Grafiki, Galeria „Wozownia”, Toruń 2003. Repr. s. 35 (Lfs IV). Tyt. i teksty także w j. ang.           
  • Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2003, 19.09.-09.10.2003, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Pałac Sztuki TPSP, Kraków 2003, Triennale Krakau–Oldenburg, 14.03.-13.06.2003, Horst Janssen Museum, Oldenburg 2003. Repr. s. 176 (Gra pozorów, 2003). Teksty także w j. ang. i niem.
  • 7 International Biennial of Drawing and Graphic Arts. The Masters of Graphic Arts, 20th September – 16th November 2003, Városi Művészeti Múzeum – Városi Képtár, Győr 2003. Repr. s. 44 (Lfs, 2003). Tyt. i teksty także w j. węg.
  • Resources. Art education. Identity sharing interface, [Velika Gorica, symposium], Velika Gorica 2003. Tyt. i teksty także w j. chorw.
  • Return to Nature II: Pastoral. An Exhibition of International Contemporary Art, Nov. 1, 2003 – Nov. 5, 2003, Nanjing Shenghua Art Center, Nanjing 2003. Repr. s. 52-53 (Lfs, 57 min).
  • Przyjaciele Muzeum. Wystawa zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów ICOM-UNESCO, 17 maja 2003, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2003, s. 85, repr. s. 85 (Sen Christiana I-III, 1994).
  • Eurografik Kyiv 2003, European Culture Integration Bridge, 19 November – 3 December 2003, Kyiv 2003. Repr. s. 55 (Gra pozorów II). Tyt. i teksty także w j. ukr.
  • Saison vidéo 2004, Lille 2004. Go west!, s. 36.
  • Vidéoformes 2004. XIX Manifestation Internationale d’art video et nouveaux medias, Festival 17–20 mars Expositions 17 mars – 4 avril, Clermont-Ferrand [2004]. Repr. s. 27 (Lfs version II, 2002). Teksty także w j. ang.
  • Art Poznań 2004. Targi sztuki, 3-7 czerwca 2004, Poznań 2004. Repr. s. 30 (Lfs, 2003).
  • 15 Years of Lumo, Lumo 2004. 6th International Photography Triennial Sep 10 – Nov 14 2004, Jyväskylä Art Museum, Jyväskylä 2004. Izabella Gustowska, Communication on line, s. 24, repr. s. 26-27 (Communication on line). Tyt. i teksty także w j. fińskim.
  • Art Poznań NOW, Galeria ON / IF Museum Inner Spaces, Poznań [2004]. Repr. s. 44, 45 (Czas herbaty, 2002, L’ap, 2000, Lux Europae, 2000), Monika Bakke, To nie jest tylko sen. O twórczości Izabelli Gustowskiej, s. 46.
  • Videoprzestrzenie 05. Odsłona 4. Poznań Warszawa Łódź, Galeria BWA Awangarda, Wrocław [2005], (ulotka; także
  • Art Poznań 2005. Targi sztuki, 5-9 maj 2005, Poznań 2005. Izabella Gustowska, „Sztuka mówi ci: To jesteś ty, ale mówi także: Musisz zmienić swoje życie”, s. 6; repr. s. 166. Teksty także w j. ang.
  • XI Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO 05, 11–15 maja 2005, WRO Centrum Sztuki Mediów, Wrocław 2005. Repr. s. 18 (My Europe, 2004). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • Ausstellung der Akademie der Künste Posen, Freiheit und Verantwortung, 13. bis 27 Mai 2005, Universität der Künste Berlin, Berlin 2005 [informator]. Repr. s. nlb. (Odbicia, 1993)
  • Kontakt – Kontekst, [Poznań 2006]. Repr. s. nlb. (...szeptem..., 1999-2004). Tyt. i tekst także w j. ang., tekst także w j. niem.
  • Zweiter Berliner Kunstsalon, 30.09.-6.10.2005, b.m., b.d. [informator]
  • Two Asias, Two Europes: An International Exhibition of Contemporary Art, Duolun Museum of Modern Art, 2005.11.4 – 2005.12.28, Shanghai 2005. Repr. s. nlb. (My Europe, 2004).
  • Miłość i demokracja, Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, Gdańsk 2006. Repr. s. nlb. (L’Amour passion, 2005). Tyt. i tekst także w j. ang., tekst także w j. niem.
  • 5 Międzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w grafice”, Galeria Sztuki Wozownia, 22.09 – 29.10.2006, Toruń 2006. Repr. s. 31 (Miłość, 2005). Tyt. i tekst także w j. ang.
  • www.zielonagrafika.pl, Instytut Sztuk Pięknych, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2006. Repr. s. nlb. (Ogród 1-3, 2006).
  • Heroiny / Heroines, październik / October 2006, Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, Leszno 2006. Repr. s. nlb. (Coś, 2006). Tekst także w j. ang.
  • Początek kolekcji Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, katalog wystawy, [Muzeum Warmii i Mazur], Olsztyn 2006. Repr. s. nlb. (Gra pozorów – Tango I-III, 2003-2005).  

 • <<<
  •             Katalogi zbiorów
 •  
  • Muzeum Okręgowe im Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Katalog zbiorów, Tom I, Polskie malarstwo współczesne, Bydgoszcz 1995. Repr. s. nlb. (Wcp IX, 1983/1984).
  • Zbigniew Taranienko, Kolekcja Studio. Dzieła i twórcy, Warszawa 1997. Repr. s. 81 (Zmienność widzenia II, 1977).
  • Sztuka polska XX wieku. Katalog zbiorów, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2000. Repr. s. 106-108 (Wcp 30, 1984, Wcp VIII, 1983, Wcp IX, 1983, Wcp. Poza sobą IV – Salome i Judyta, 1986, Wcp. O niebie, o ziemi, o sobie też..., 1987, Płacząca I z cyklu Lamentacje (Sen Czarny), 1993-1994), s. 425-427.
  • Kolekcja 04 2001-2005, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2005. Repr. s. 278-279 (Czas herbaty, 2001). 
 • <<<
  •             Inne katalogi, kroniki działalności
 •  
  • Hotel Sztuki, Łódź 1991. Repr. s. nlb. (realizacja Sen).
  • My – dzisiaj. O sztuce pokolenia lat siedemdziesiątych (pod red. Ewy Hornowskiej), Poznań 1993. Repr. s. 92, 93 (Łąka, 1975, Sen, 1992).
  • Mariusz Hermansdorfer, Artyści polscy na festiwalach międzynarodowych. Wystawy Muzeum Narodowego we Wrocławiu 1975–1995, Wrocław 1995. Repr. s. 42–45 (Wcp III, IV, V, 1980, Wcp 30, 1984, Wcp – Cytaty I, 1985, Wcp. Poza sobą IV. Salome i Judyta, 1986, Wcp. Poza sobą III. Maria, 1985–1986). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • Wyspa – miejsce idei, idea miejsca, Gdańsk 1995. Indeks.
  • Galeria ON PWSSP Poznań. Katalog lipiec 1994 – grudzień 1995, Poznań 1995. Repr. s. 12 (Zielony sen), s. 52 (m.in. Odbicia).
  • Jan Fejkiel, Polska grafika lat dziewięćdziesiątych, Buffi, Bielsko-Biała 1996. Repr. s. 56 (Sen Gerdy II, III). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • Galeria ON ASP Poznań. Katalog 1996, Poznań 1997. Repr. s. 12-13 (obiekty z wideoperformance), s. 51 (Źródło III).
  • Fiorenzo Fallani. Serigraphy, General Catalogue 1968–1995, Venezia 1997. Repr. s. 101, 102 (Zatrzymać czas I, II, III).
  • Joanna Sosnowska, Polacy na Biennale Sztuki w Wenecji 1895–1999, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1999. Repr. nr 123 (Wcp – O niebie, o ziemi, o sobie też…).
  • ASP 1919-1999. Przestrzeń obecności – obecność w przestrzeni. Wystawy jubileuszowe, Poznań 1999. Repr. s. 41 (Tourner en rond, 1999).
  • Galeria ON ASP Poznań. Katalog 1998–1999, Poznań 2000. Repr. s. 36, Monika Bakke, Jak? …szeptem…, s. 78-79, repr. s. 78-79 (Szeptem), Izabella Gustowska. Kilka prywatnych impulsów,13.02-10.03.1998, s. 89-92. Teksty także w j. ang.
  • Grafika polska 1950 – 2000. Laureaci wystaw międzynarodowych, Kraków [2000]. Repr. s. 102-103 (Gra pozorów I-III, 2003, Wcp VIII, 1980, Wcp XVI, XVII, 1981, Rozmowa II, 1988). Teksty także w j. ang.
  • Galeria ON ASP Poznań. Katalog 2000, Poznań 2001. Repr. s. 58 (Szeptem). Teksty także w j. ang.
  • Marek Meschnik, Biuro Wystaw Artystycznych w Katowicach 1949–1999, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice 2001. Repr. s. 34 (fragm. wystawy „3 Triennale Grafiki Polskiej”, 1997).
  • Elżbieta Dzikowska, Polacy w sztuce świata. 50 wybitnych artystów sztuki współczesnej, Rosikon Press, Warszawa 2001. Izabella Gustowska, Płynąc, s. 92-97, repr. s. 92 (Sny, 1994), s. 95 (Płynąc, 1996), s. 96 (Szeptem…, 1999), s. 97 (Płynąc raz jeszcze, 1997). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • Marek Meschnik, Kronika Kroniki. Galeria Kronika w Bytomiu 1991–2002, Galeria Kronika, Bytom 2002. Repr. s. 13 (Odbicia, 1994), s. 58-59 (z wystawy). Teksty także w j. ang.
  • 10 lat Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej w Zielonej Górze, Zielona Góra 2002. Passim, repr. s. 120 (Le petit déjeuner).
  • Galeria ON ASP Poznań. Katalog 2001–2002, Poznań 2003. Passim.
  • Galeria ON ASP Poznań. Katalog 2003–2004, Poznań 2004. Repr. s. 27, ONe–ONi. 25 lat Galerii ON, 15-20.12.2003, s. 35-45, repr. s. 80 (Communication on line, 2004). Teksty także w j. ang.
  • Barbara Chojnacka, Inga Kopciewicz, Kolekcja sztuki polskiej w zbiorach Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Informator wystaw prezentowanych w latach 1999-2004, Bydgoszcz 2004, repr. s. 28 (Wcp Poza sobą I, 1984).
  • Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945–2005, Warszawa 2005. Repr. s. 217 (Źródło ukryte – Ja, 1996). 
 • <<<
  •             Katalogi i wydawnictwa towarzyszące projektom kuratorskim
 •  
  • Drogi, BWA, Kalisz [1981]. Izabella Gustowska, Drogi, s. nlb.
  • Rysunek. 7 Festiwal Kultury Studentów PRL, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, Poznań, finał Katowice 1987, b.m., b.d.
  • Grafika, b.m. [1991]. Izabella Gustowska, Grafika w Edmonton, s. nlb. Teksty także w j. ang.
  • Obecność III, BWA, Galeria ON, Muzeum Etnograficzne, maj 1992, Poznań 1992. Izabella Gustowska, Dlaczego?, s. nlb., Alicja Kępińska, Blisko bytu, s. nlb. Tyt. i teksty także w j. ang.
  • Bez tytułu. IV Pracownia Rysunku PWSSP Poznań, Galeria ON, Poznań, 25-30.04.1994, Poznań 1994. Izabella Gustowska, Cenimy to – co sami wybraliśmy, s. nlb.
  • Drobne narracje, XV lat Galerii ON, czerwiec – lipiec 1994, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 1994. Izabella Gustowska, ***, s. nlb., Grzegorz Dziamski, Drobne narracje, s. nlb. Tyt. i teksty także w j. ang.
  • Obecność IV, Rennes IV 1994, b.m., b.d. Marek K. Wasilewski, Obecność, s. nlb., Izabella Gustowska, Dlaczego?, s. nlb. Tyt. i teksty także w j. franc.
  • Dyplomy 1998, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, Poznań [1999]. Izabella Gustowska, „Życzę Państwu tylko szczęścia”, s. 3.
  • Mediacje – Inner Spaces Multimedia, Centrum Sztuki Współczesnej, Poznań 1999. Tomasz Wendland, ***, s. nlb., Monika Bakke, Mediacje, s. nlb. Teksty także w j. ang.
  • Izotop 2000. IV Pracownia Rysunku, Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg 2000. M.in. Izabella Gustowska, ***, s. nlb.
  • Krystalizacje. 2 Biennale Fotografii, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, kwiecień – maj 2000, Poznań 2000. Wojciech Makowiecki, Stefan Wojnecki, Krystalizacje, s. nlb. Teksty także w j. ang.
  • Why not? Izotop 2002. I Pracownia Działań Multimedialnych ASP w Poznaniu, Górnośląskie Centrum Kultury, Galeria ASP, Katowice 2003.
  • Art Poznań 2005. Targi sztuki, 5-9 maj 2005, Poznań 2005. Izabella Gustowska, „Sztuka mówi ci: To jesteś ty, ale mówi także: Musisz zmienić swoje życie”, s. 6. Teksty także w j. ang. 
 • <<<
  •             Wydawnictwa dotyczące działalności pedagogicznej
 •  
  • Prezentacje, [Poznań 1995]. Repr. s. nlb. (Sen Izy A… M…, 1993). Tyt. i teksty także w j. ang.
  • Dyplomy 1998, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, Poznań [1999]. Izabella Gustowska, „Życzę Państwu tylko szczęścia”, s. 3; passim.
  • Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 1919–1999. Retrospektywa. Wydawnictwo jubileuszowe, Poznań 2000, passim.
  • Salzburg International Summer Academy of Fine Arts, Salzburg, 18 July – 27 August 2005, Salzburg 2005, s. 10, repr. s. 10 (Lfs 1 i 2, 2003). 
 • <<<
  • Opracowania monograficzne, artykuły, recenzje, wywiady
 •  
  • Grand Prix dla malarki z Poznania, „Kurier Szczeciński” 12.7.1976.
  • Grzegorz Kubski, Konterfekty. Izabella Gustowska, „Nurt” 1979, nr 1, s. 28-29, repr. s. 28 (Zmienność widzenia 1, Kobiety, 1977).
  • Ewa Moskalówna, Kobiety Gustowskiej [rozmowa], „Głos Wybrzeża” 22.2.1979, repr. (Zapis codziennych czynności, 1975).
  • Sławomir Magala, Trzy kobiety, „Sztuka” 1979, nr 1, s. 34-39, repr. s. 35 (Kobiety, 1977).
  • Publiczność wobec sztuki. W dyskusji uczestniczą: ...Izabella Gustowska..., „Biuletyn Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Plastyków” 1979, nr 2, s. 32-34.
  • Względne cechy podobieństwa. Rozmowa z artystką-plastykiem Izabellą Gustowską. Rozmawiał Włodzimierz Braniecki, „Głos Wielkopolski” 3-4.11.1979.
  • J. D. [Jacek Drabik], Izabella Gustowska. Względne cechy podobieństwa, „Nowy Wyraz” 1981, nr 2, s. 105, repr. okładka.
  • Izabella Gustowska. Względne cechy podobieństwa, Muzeum Narodowe, Wrocław, październik 1986, „Nasza galeria” dodatek do: „Odra” 1986, nr 9, s. nlb. Mariusz Hermansdorfer, Dwoistość bytu, s. nlb., repr. s. nlb. (Zmienność widzenia I-II, 1978, Wcp VIII – Bliźniaczość zastępcza, 1980, Wcp – Bliźniaczość z wyboru XIV, 1981, Wcp VIII-X, 1983, Wcp XVII-XIX, XXI-XXIII, 1981-1983, Wcp XXIX-XXX, XXXII, 1983, Wcp 14, 29, 1984, Poza sobą I, III, 1984, 2 fragm. wystawy „Względne cechy podobieństwa”, ON, Poznań 1983).
  • Elizabeth Kidd, Izabella Gustowska, “Update”, The Edmonton Art Gallery, Edmonton, January 21 – March 5, 1989 (prospekt), s. nlb.; repr. s. nlb. (Wcp XXX, 1984).
  • Grzegorz Dziamski, Nieusuwalna dwoistość istnienia. O twórczości Izabelli Gustowskiej, „Sztuka” 1989, nr 1, s. 4-5, 8-9, repr. s. 2, 3, 5, 9 (Wcp o niebie, o ziemi, o sobie, 1987/1988, Wcp XIII, 1984, Wcp XIV, 1984, Wcp, 1986).
  • Zelde Muchlenbacks, Izabella Gustowska at the Edmonton Art Gallery, “Art Post” 1989, no 33, s. 33-34, repr. s. 33 (Homage a Diana Arbus, 1985).
  • (r), W BWA „Arsenał” grafiki i akwarele K. Szalewskiej i I. Gustowskiej, „Express Poznański” 12-14.1.1990.
  • Jerzy Kwiatek, Nieubłagana biologia, „Trybuna” 1990, nr 16.
  • Olgierd Błażewicz, Prawda sztuki i fałsz mediów, „Głos Wielkopolski” 20.1.1990.
  • Dorota Jarecka, Kobiecość?, „Gazeta Wyborcza” 28.2.1990.
  • Niezależność sztuki a chaotyczność naszego czasu. Rozmowa z artystką plastykiem Izabellą Gustowską, Rozmawiał Włodzimierz Braniecki, „Głos Wielkopolski”, 5-6.5.1990, s. 5.
  • Ewa Piotrowska, Iza Gustowska [rozmowa], „Głos Wielkopolski” 3.8.1990, s. 7.
  • Rozmowa... (Izabella Gustowska, Grzegorz Dziamski), w: Krystyna Piotrowska – Rozmowy, Biuro Wystaw Artystycznych, grudzień 1990, Poznań 1990, s. nlb. Tekst także w j. ang.
  • Wiesława Wierzchowska, Gra z rzeczywistością, w: Wiesława Wierzchowska, Autoportrety, Agencja Wydawnicza Interster, Warszawa 1991, s. 201-213, repr. s. 203-206, 207, 209-211 (Wcp VIII – bliźniaczość, 1980, Wcp XVI, 1981, Wcp XVII, 1981, Wcp XXIII, 1983, Wcp XXXI, 1983, Wcp 14, Wcp 30, 1984, Wcp Poza sobą XI, VII, IX, X, 1985/1986, Wcp Poza sobą, 1984, Wcp Poza sobą I, II, 1986).
  • Agata Ławniczak, Trzy pytania do Izabelli Gustowskiej. Powracające fale pamięci, „IKS” maj 1992, s. 24-25, repr. s. 24.
  • (bm), Nagroda „San Zanobi” dla I. Gustowskiej, „Głos Wielkopolski”, 6.6.1993.
  • W sztuce trzeba silnym być, z Izabellą Gustowską rozmawia Ryszard K. Przybylski, „Gazeta Malarzy i Poetów” 1994, nr 3, s. 5.
  • Marek Wasilewski, Sny Gustowskiej, „Gazeta Wyborcza Poznań” 22.1.1994.
  • Marek Wasilewski, Uwięziona w snach, „Czas Kultury” 1994, nr 2, s. nlb., repr. s. nlb. ([Sny, Woda żywa, Sen Ofelii, Sny czarne, Sen Wodny]) [zamieszczony jako rozdział w tegoż autora Sztuka nieobecna, Obserwator, Poznań 1999, s. 35-41, repr. s. 41 (Odbicia)].
  • Ryszard W. Kluszczyński, Gdy sen nadchodzi z kątów wypełza śmierć / With our Falling Asleep Death is Lurking in the Shadows, „Exit” 1994, nr 2/18, s. 751-752, repr. s. 753 (Źródło, 1993, Sen, 1994) [nieco zmieniony zamieszczony jako rozdział Gdy sen nadchodzi, z kątów wypełza śmierć. O twórczości Izabelli Gustowskiej w tegoż autora Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, Warszawa 1998, s. 115-122].
  • Renata Rogozińska, Między jawą a snem, „Art and Business” 1994, nr 5/6, s. 80, repr. (Sen).
  • Jarosław Łukasik, „Sny” Izabelli Gustowskiej, „Format” 1994, nr 14/17, s. 117, repr. s. 117 (Sen, 1993).
  • Tomasz Szczuka, Izabella Gustowska „Sny”, „Obieg” 1994, nr 61/62, s. 64-65, repr. (Sen, 1992).
  • Agnieszka Szeffel, Ulotna tęsknota Izabelli Gustowskiej, „Odra” 1995, nr 1, s. 124-125
  • Marek Wasilewski, Sytuacje, szczegóły, przedmioty, rozmowa z Izabellą Gustowską, „Czas Kultury” 1995, nr 2, s. 60-64, repr. s. 64 (Ja I, II) [zamieszczony jako rozdział w tegoż autora Sztuka nieobecna, Obserwator, Poznań 1999, s. 43-51, repr. s. 47, 48 (Płynąc)].
  • Monika Bakke, Efemeryczne i przezroczyste, w: Rewizje – kontynuacje. Sztuka i estetyka w czasach transformacji, pod red. A. Jamroziakowej, Poznań 1996, s. 89-100, repr. s. nlb. (Sen Krystyny, Sen Bogny, Sen nieznajomej, 1993-1994, Elżbieta I, 1996, Odbicia) [zamieszczony jako rozdział V O efemeryczności tejże autorki Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności, Poznań 2000, s. 121-135].
  • Agata Ławniczak, Sztuka karmi się życiem, w: Poznaniacy – portretów kopa i trochę, Wyd. „W drodze”, Poznań 1996, s. 140-146.
  • Monika Małkowska, Płynąc i trwając, „Rzeczpospolita”, 28.5.1996.
  • Kinga Kawalerowicz, Żywioł wody i snu. Wystawa Izabelli Gustowskiej, [źródło nieznane], repr. (Płynąc I, Płynąc II, 1994, Źródło III, 1996).
  • Dorota Jarecka, Żywioł wody, żywioł kobiecości, „Gazeta Wyborcza Stołeczna”, 11.6.1996 [także: „Gazeta Wyborcza Poznań”, 11.6.1996].
  • Aleksander Prokop, Izabella Gustowska – kreacja przemijania, „Nowa Europa”, 14.6.1996, repr. (Elżbieta I).
  • Włodzimierz Braniecki, Ciemna strona świata, „Głos Wielkopolski”, 18.6.1996.
  • Milena Romanowska, Twórczość feministyczna czy uniwersalna…, „Tygiel Kultury” październik/listopad 1996, s. 108-109.
  • Maciej Mazurek, Podróż „świętą” rzeką, „Odra” 1997, nr 11, s. 144-145.
  • (Grecki), Wodny świat, „Gazeta Wyborcza Poznań” 10.1.1997.
  • Marek Wasilewski, Sen o wodzie / A Dream about Water, „Exit” 1997, nr 1(29), s. 1408-1409, repr. s. 1409 (Płynąc. Źródło, 1995).
  • Urszula Krzymańska, Z życia podwodnych traw, „Czas Kultury” 1997, nr 2, s. 60.
  • Przedmioty czyli klamoty. O Documenta X rozmawiają Bożena Czubak, Izabella Gustowska, Aleksandra Hołownia, Alicja Kępińska, Grzegorz Dziamski, Wojciech Makowiecki, Ryszard K. Przybylski, „Gazeta Malarzy i Poetów” 1997, nr 4, s. 7-10.
  • Monika Bakke, Intensywności trwania, „Pokaz” 1999 III kwartał (nr specjalny), s. 31-32.
  • Zostałyśmy zidentyfikowane przez ciało. Z Izabellą Gustowską rozmawia Barbara Limanowska, „Ośka” 1999, nr 3(8), s. 33-34, repr. s. 35 (Ja I, Ja II, 1986).
  • Małgorzata Wyszyńska, Izabella Gustowska, „Gazeta Wyborcza” 12-13.6.1999.
  • Monika Bakke, Jak? Szeptem… , „Żywa Galeria” 1999, nr 4(11), s. nlb.
  • Agata Jakubowska, A jednak najważniejsze pytanie brzmi: „A Ja?” O twórczości Izabelli Gustowskiej, w: Sztuka kobiet, pod red. Jolanty Ciesielskiej i Agaty Smalcerz, Bielsko-Biała 2000, s. 122-131, repr. s. 128-130 (Poza sobą I, II, 1985, L’ap, 2000, fragm. wystawy „Płynąc raz jeszcze”, Poznań 1997), s. 173 (z cyklu Śpiewające pokoje, 1997-1999).
  • Agata Drogowska, Na wesele Joanny rozsuniemy stół, „Wysokie Obcasy” 22.1.2000, nr 3(43), s. 46-51.
  • Ryszard W. Kluszczyński, Pasaże pomiędzy światami. Uwagi na temat najnowszej twórczości Izabelli Gustowskiej, „Gazeta Malarzy i Poetów” 2000, nr 5(37), s. 20-21 [także: „Uniwersytet Zielonogórski” lipiec 2005, s. 24-25].
  • Zawsze mówię o człowieku, rozmowa z Izabellą Gustowskią, rozmawiała Monika Bakke, „IKS” grudzień 2000, s. 16-17.
  • Anna Jamroziakowa, Izabelli Gustowskiej „L’Amour passion” a nieskończoność, w: Przemoc ikoniczna czy „nowa widzialność”? „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” nr 1981, Katowice 2001, s. 105-121. Summ. Rés.
  • Michał Haake, Względność Względnych cech podobieństwa Izabelli Gustowskiej, „Gazeta Malarzy i Poetów”, 2001, nr 1, s. 30-31.
  • Monika Bakke, L’amour passion czyli o zasadzie przyjemności, „Arteon” 2001, nr 1(9), s. 34-35, repr. (L’ap, 2000).
  • Marek Bartelik, Izabella Gustowska, “Artforum International”, 12/1/2001, również na www.highbeam.com/library .
  • Chwile szczególne. Z  Izabellą Gustowską rozmawia Grzegorz Dziamski, „Arteon” 2001, nr 1(9), s. 20-23, repr. ([L’ap, …szeptem…]).
  • Anna Jamroziakowa, „Wszystkie ekrany świata” czy wyjść poza ekran? O twórczości Izabelli Gustowskiej, w: Wiek ekranów, pod red. Andrzeja Gwoździa i Piotra Zawojskiego, Kraków 2002, s. 333-350, repr. s. 337 (L’ap, 2000), s. 339 (Czas herbaty, 2000) [zamieszczony jako rozdział 2. Na ekranach i już poza nimi tejże autorki Brzmienie – barwa – blask w sztuce Izabelli Gustowskiej, Poznań 2002, s. 31-64].
  • Anna Jamroziakowa, Brzmienie – barwa – blask w sztuce Izabelli Gustowskiej, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002. Repr. s. nlb. (L’ap, 2000, Odbicia, 1994, Szeptem, W podróży, 1999, Twoje ciało jest tropem twojego ciała, 1997, Tout autour, 1999, Dzieci już dawno śpią, 1996, Memory, 1997, Wyliczanka, 1995, Energia, 2000, Czas seansu, Czas herbaty, 2000, Czas aniołów, 2001).
  • Anna Jamroziakowa, „Chimera” wobec „Pegaza”. Nowe media – nadzieja wielkiej sztuki, „Estetyka i Krytyka” 2003, nr 5(2), UJ, Kraków 2003, s. 11-24. Summ.
  • bran, Sztuka zmiany życia, „Głos Wielkopolski” 5.5.2005.
  • Michalina Dolińska, Artysta to też zawód [rozmowa z I. Gustowską], „Gazeta Wyborcza Poznań”, 13.5.2005.
  • Wszystko, co ważne w najnowszej sztuce polskiej, rozmowa z prof. Izabellą Gustowską – dyrektorem artystycznym wystawy polskiej sztuki współczesnej Art Poznań 2005, rozmawiał Rafał Boettner-Łubowski, „IKS”, maj 2005, s. 12-13.
  • Horyzont zderzeń. Rozmowa z Izabellą Gustowską, dyrektorem artystycznym Targów Sztuki „Art Poznań 2005”, rozmawiała Mariola Zdancewicz, „Welcome”, maj 2005, s. 18.
  • (b.t.), Izabella Gustowska: malarskie wideo, „Kurier” 5.12.2005.
  • Anna Jamroziakowa, Postaci przyjaźni jako wieczne symptomy człowieczej obecności w grafice artystycznej i wideoprojekcji, w: Umysł, ciało, sieć, red. Edyta Stawowczyk-Tsalowoura, Wojciech Chyła, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2006, s. 101-124, repr. passim (Communication on line). 
 • <<<
  • Ważniejsze teksty własne
 •  
  • Trzeba dostrzegać zjawiska niesprzedażne, „Gazeta Targowa” 1988, nr 13, s. 13-14.
  • Kilka słów o..., „Czas Kultury” 1995, nr 2, s. 65-66, repr. s. 65 (Wcp. Poza sobą, 1984).
  • [bez tytułu], w: Jacek Rykała. „Podszepty dzielnicy Sielec”, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice 1995, s. 23.
  • „Utracone współbrzmienie”, „Rocznik Rzeźba Polska”, t. VI, 1992–1993, s. 38-41, repr. s. 39 (Odbicia, 1994).
  • Życie jest grą, w: Dowód – evidence; proof; rekord; token …token, trace, signal, stamp, sign, mark – Znak, Central Saint Martins College of Art & Design, London, Akademia Sztuk Pięknych, Poznań, April – May 1997, Poznań 1997, s. 8-10.
  • Na moście wyobraźni, „Arteon” 2000, nr 4(6), s. 5-6.
  • To the People of New York, „Czas Kultury” 2001, nr 3, s. 4-5.
  • Obecność, w: Miejsca idei – Idee miejsca. Forum galerii i innych miejsc sztuki w Polsce, sesja / wystawa, 13-14.4.2002, Galeria ON, Centrum Sztuki Współczesnej Inner Spaces, Poznań 2002, s. 15.
  • Kako Se i dalje možemo čuditi?, „Zarez”, 25 rujna 2003.
  •  
 • <<<
  • Ważniejsze wzmianki
 •  
  • Izabella Gustowska, „Student” 1973, nr 10(89), repr. (Tory, Przypominanie II, III, Liście).
  • Młoda grafika polska, „ITD” 27.8.1978, repr. s. 25 (Zmieniam się).
  • Wiesława Wierzchowska, Międzynarodowe Biennale Grafiki Kraków ‘80 / International Print Biennale Cracow ‘80, „Projekt” 1980, nr 3/136, s. 14-22, repr. s. 18 (Wcp III).
  • Wiesława Wierzchowska, Młoda grafika poznańska / Young graphic art in Poznań, „Projekt” 1981, nr 3/142, s. 20-25, repr. s. 23 (Wcp 3, 1979).
  • Wiesława Wierzchowska, Przegląd grafiki polskiej / Survey of Polish graphic art, „Projekt” 1981, nr 5/144, s. 2-9, repr. s. 7 (Wcp VIII, 1980).
  • Wiesława Wierzchowska, Współczesny rysunek polski, Auriga, WAiF, Warszawa 1982, repr. s. 176-177 (Autonomiczna fotorzeczywistość I-III, 1979, Możliwość zmiany II, 1980). Summ.
   Danuta Wróblewska, Polska grafika współczesna, Interpress, Warszawa 1983, s. 30, repr. nr 78 (Wcp III, 1979).
  • The Sao Paulo Biennial, “Flash Art” March 1984, nr 116, s. 72.
  • CIare Henry, The 1984 Bradford Biennale Assessed, “Print News” Jan-Feb 1985, vol. 7, no 1, s. 7-10, repr. (Wcp XXIV).
  • Grzegorz Sztabiński, Muzeum w Chełmie / The Museum in Chełm, „Projekt” 1986, nr 2/167, s. 9 -18, repr. s. 10 (Wcp, 1981), s. 17 (Wcp V, 1980).
  • Jan van Kooten, Zeven Poolse kunstenaars tonen werk in Drents Museum, “Drentse en Asser Courant” april-mei 1986.
  • Sztuka młodych 1975-1980, Warszawa 1987, Grzegorz Dziamski, Kontekst artystyczny lat siedemdziesiątych, s. 7-19, Izabella Gustowska, s. 134-135, repr. s. 134-135 (Wcp I-II, 1979, Wcp III-IV).
  • Grzegorz Dziamski, Instytucje i imprezy artystyczne, w: Sztuki plastyczne w Poznaniu 1945-1980, red. Teresa Kostyrko, Poznań 1987, s. 45.
  • Krzysztof Kostyrko, Grafika warsztatowa, w: Sztuki plastyczne w Poznaniu 1945-1980, red. Teresa Kostyrko, Poznań 1987, s. 86.
  • Bożena Kowalska, Polska awangarda malarska 1945-1980. Szanse i mity, Warszawa 1988, s. 260, 263-264, repr. nr 166 (Wcp III, 1979). Summ.
  • Eastern European Art since 1960, “Tempo The Journal” January 1988.
  • Grzegorz Dziamski, Sztuka feministyczna (II), „Miesięcznik Literacki” 1988, nr 4, s. 81-90.
  • Bożena Kowalska, XLIII Biennale di Venezia / Forty-third Biennale di Venezia, „Projekt” 1988, nr 6, s. 2-9, repr. s. 6 (Wcp o niebie, o ziemi, o sobie też…, 1987-1988).
  • Andrzej Saj, Wieża Babel fotografii, „Nurt” 1988, nr 6, s. 35-36, repr. s. 35 (z wystawy).
  • Victor H. Miesel, Contemporary Central European Art, “A Yearbook of Central European Culture” 1988, no 7, s. 139-155.
  • P. N. Mago, Interesting Panorama of Polish Modern Art, “Patriot” (New Delhi) 30.8.1988, repr. (Wcp).
  • Helen de Borchgrave, Art at the Edge: Six Polish Artists, “Arts Review” 7 October 1988, vol. XXXX, no 20, s. 708-709.
  • The unpersons speak, “Architect’s Journal” 12.10.1988.
  • Paul Overy, Polish Art at Oxford, “Art Monthly” 1988, no 121, s. 19-20, repr. s. 20 (Wcp 30, 1984).
  • Sztuka polska XX w., Muzeum Narodowe we Wrocławiu, „Nasza galeria” dodatek do: „Odra” 1988, nr 12. Mariusz Hermansdorfer, ***, s. nlb., repr. s. nlb. (Wcp, 1984).
  • Ireneusz J. Kamiński, Trudny romans z awangardą, Lublin 1989, s. 158.
  • Eastern European Art since 1960: Czechoslovakia, Hungary, Poland and Yugoslavia, “Dialogue” Jan-Feb 1989, s. 34.
  • Elizabeth Beauchamp, Printmakers find art scene freer in West, “The Edmonton Journal” 11.2.1989.
  • Exhibition of Eastern European Art in Akron Art Museum, “Journal of the Print World” Winter 1989.
  • Hanna B. Baader, Sztuka Europy środkowej, „Sztuka” 1989, nr 2, s. 7-8, repr. s. 8 (Wcp, 1986).
  • Elżbieta Kościelak, XLIII Biennale Sztuki w Wenecji, „Odra” 1989, nr 5, s. 75-79.
  • Expressiv. Wystawa sztuki z Europy Środkowej od roku 1960, „Ameryka” 1989, nr 229, s. 81-89, repr. s. 86 (Wcp 30, 1984).
  • Leslie Luebbers, 1989 Ljubljana Bienale 18, “The Print Collectors Newsletter” September-October 1989, vol. XX, no. 4, s. 130-132, repr. s. 132 (Światło zewnętrzne, 1988-1989).
  • Tomasz Rudomino, Mały Leksykon Sztuki Współczesnej, Warszawa 1990, s. 98.
  • Jolanta Ciesielska, Pocałunek księcia / The Kiss of a Prince, „Exit” 1990, nr 1, s. 12-15.
  • Mira Szczegóła, Czas zastoju? / Stagnation Time?, „Exit” 1990, nr 1, s. 16-18, repr. s. 18 (Ofiara).
  • Krzysztof Jurecki, Lochy Manhattanu. Niewykorzystane szanse…/ Dungeons of Manhattan. A Wasted Chance... , „Exit” 1990, nr 1, s. 24-29.
  • Bożena Kowalska, Dwa nurty młodej sztuki polskiej / Two Trends of Young Polish Art, „Projekt” 1990, nr 3(192), s. 15-20.
  • Piotr Rypson, 5 galerii & 3 wystawy, „Obieg”, czerwiec 1990, s. nlb.
  • Jan Koźbiel, Błądząc po Hotelu, „Obieg”, sierpień 1990, s. nlb.
  • Lucyna Skompska, Przekraczanie granic (o łódzkim Hotelu Sztuki), „Obieg” 1990, nr 9(17), s. 18-20.
  • Gerdien Verschoor, Van Kobro tot Kus. Beeldende kunstenaressen in Polen, “Lover” 1991, no 1, s. 11-17, repr. s. 10 (Wcp XIX, 1983), s. 16 (Wcp I, III, IV, 1984).
  • Nowe przestrzenie fotografii, wyd. Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, dodatek do: „Odra” 1991, nr 7/8. Jerzy Olek, ***, s. nlb., repr. s. nlb. (Secret I, II, III, 1989, Sen II, 1990).
  • Ewa Toniak, Tylko nie feminizm. O pierwszej powojennej wystawie artystek polskich, w: Głos mają kobiety. Teksty feministyczne (zebrała Sławomira Walczewska), Kraków 1992, s. 102-113.
  • Aleksander Wojciechowski, Czas smutku, czas nadziei. Sztuka niezależna lat osiemdziesiątych, Warszawa 1992, s. 111, 120, 138.
  • Andrzej Saj, II fotokonferencja WZ, „Format” 1992, nr 1-2(6-7), s. 85.
  • Piotr Komorowski, Nowe przestrzenie fotografii / New Dimensions of Photography, „Exit” 1992, nr 1, s. 356-357.
  • Grzegorz Dziamski, Wrocławskie Triennale Rysunku / Wrocław Triennale of Drawing, „Exit” 1992, nr 2, s. 396-397.
  • Sztuka kobiet, „Format” 1992, nr 3-4(8-9), repr. s. 36 (Sen V, 1991).
  • Marek K. Wasilewski, Obecność III, „Format” 1992, nr 3-4(8-9), s. 45-46, repr. s. 45.
  • Grzegorz Dziamski, Obecność III / Presence III, „Exit” 1992, nr 3, s. 442-443.
  • Monika Bakke, Urok oka, „Rocznik Rzeźba Polska”, t. VI, 1992–1993, s. 42-43.
  • Włodzimierz Braniecki, Skoki ’92 – ponad granice, „Głos Wielkopolski”, 28.9.1992.
  • Ewa Toniak, Ogród Zosi. „Żywioły”, „Obieg” 1993, nr 7/8, s. 65.
  • Wojciech Skrodzki, O czterech żywiołach, „Tygodnik Powszechny”, 1993, nr 30(2273).
  • Kinga Kawalerowicz, Żywioły, „Uroda”, 1993, s. 36-39, repr. (Sen Krystyny).
  • Nowe przestrzenie fotografii, wyd. Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, dodatek do: „Odra” 1993, nr 4. Grzegorz Dziamski, Sztuka foto-medialnej hiperrealności, s. nlb., repr. s. nlb. (Sen III).
  • Anna Bajtar, Żywioł kobiecości, „Format” 1993, nr 12/13, s. 42-44, repr. s. 44 (Sen Bogny, Sen Krystyny).
  • Instytut Sztuki w Zielonej Górze, „Format” 1993, nr 12/13, s. 130.
  • Marek Śnieciński, Odsłanianie ukrytych wymiarów, „Odra” 1994, nr 1, s. 85-86, repr. s. 86 (z wystawy).
  • Marek K. Wasilewski, Miasto kobiet, „Czas Kultury” 1994, s. 69-71, repr. s. 73 (Sen III, 1990).
  • Monika Bakke, Powiedzieć nie wszystko… / To Tell Almost Everything…, „Exit” 1994, nr 3/19, s. 800-803.
  • Ryszard W. Kluszczyński, Video w przestrzeniach polskiej sztuki / Video In the Space of Polish Art, „Exit” 1994, nr 4(20), 858-861, repr. s. 861 (Płynę).
  • Marek Bartelik, The Four Elements, “Artforum”, March 1994, s. nlb.
  • Marek K. Wasilewski, Poznańskie „Drobne narracje”, „Format” 1994, nr 1-4(14-17), s. 92.
  • Maciej Mazurek, Duch postmodernizmu w „Arsenale”, „Arkusz” październik 1994, s. 4-5.
  • Jan Stanisław Wojciechowski, Artyści polscy w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych – lokalność czy uniwersalizm (i postmodernizm), w: Artyści polscy – lokalność czy uniwersalizm?, red. Marian Golka, „Zeszyty Artystyczne PWSSP w Poznaniu”, 1995, nr 8, s. 57-66.
  • Marek K. Wasilewski, Dom i świat, czyli autofikcja, w: Artyści polscy – lokalność czy uniwersalizm?, red. Marian Golka, „Zeszyty Artystyczne PWSSP w Poznaniu”, 1995, nr 8, s. 67-73.
  • Ryszard W. Kluszczyński, Video w muzeum / Video In Museum, „Exit” 1995, nr 1(21), s. 914-915, repr. s. 915 (Odbicia).
  • Ewa Pankiewicz, Triumf splotu i koloru, „Wiadomości Kulturalne” 9.7.1995.
  • Jerzy Truszkowski, Kobieta o kobiecie, „Magazyn Sztuki” 1996, nr 12(4/94) s. 246-254, repr. s. 251 (Dzieci dawno już śpią, 1996).
  • Jolanta Ciesielska, Kobieta o kobiecie. Spotkanie dwóch światów, „Format” 1998, nr 28-29, s. 136, repr. s. 130 (Dzieci dawno już śpią, 1996).
  • Tomasz Szczuka, Grafika poza formatem, „Gazeta Malarzy i Poetów” 1996, nr 5(16), s. 23.
  • Sheila Skaff, O wystawie Kobieta o kobiecie, „Wiadomości Kulturalne” 17.11.1996.
  • Katarzyna Bik, Fotografia jako medium, „Gazeta w Krakowie” 2.12.1996.
  • Gregory Volk, Sculpture in the Central Europe – Poland, “Sculpture” December 1996, s. 19-23.
  • Małgorzata Żurakowska, Karin M. Weber, Polish Printmaking as Part of the Cultural Psyche, w: Sightlines. Printmaking and Image Culture, red. Walter Jule, University of Alberta Press, Alberta 1997, s. 15, repr. s. 19 (Secret I, II, III, 1989), s. 98 (Sen Christiana II, 1993-1994).
  • Agata Smalcerz, Kobieta o kobiecie / Woman About Woman, „Exit” 1997, nr 1(29), s. 1394-1399.
  • Izabela Kowalczyk, Wątki feministyczne w sztuce polskiej, „Artium Quaestiones” 1997, t. VIII, s. 135-152.
  • Dorota Folga-Januszewska, Niepowtarzalność i oryginał, „Opcje” 1997, nr 2(27), s. 53-55, repr. s. 55 (Źródło Wirginia I).
  • Grzegorz Dziamski, Art and National Identity, “Mare Articum” 1997, nr 1, s. 12-19, repr. 16 (Sen III, 1990).
  • Beata Frydryczak, Idea miejsca, czyli bramy instalacji, „Rzeźba Polska”, t. VII 1994-1998 – Sztuka instalacji, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 1998, s. 34-41, repr. s. 37 (Dzieci już dawno śpią, 1996).
  • Monika Bakke, Into the Night, w: Monika Bakke, Anna Jamroziakowa, Roman Kubicki, Πληρωμά. Art in search of fullness, Poznań 1998, s. 9-31, repr. s. nlb. (Odbicia, 1994).
  • Jaromir Jedliński, Czas i pamięć, „Kontrapunkt” Magazyn Kulturalny „Tygodnika Powszechnego” 1998, nr 4/5(22/23).
  • Monika Bakke, Sławek Sobczak, Olgierd Nowak – XX lat później, „IKS” styczeń 1999, repr. s. 15.
  • Sławomir Magala, Estetyka niespodzianki, „Format” 1999, nr 30, s. 11-13, repr. 12-13 (Dzieci dawno już śpią, 1996).
  • Marek Wasilewski, Poznańska Szkoła Instalacji nie istnieje, „Żywa Galeria” 1999, nr 11, s. nlb.
  • Władysław Ratusiński, Usta i piesek o dużej mocy, „Aleje 3” 1999, nr 24, s. 6-7, repr. s. 6 (Wcp XXIX, Wcp XXX, 1983).
  • Ryszard W. Kluszczyński, Film – video – multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Warszawa 1999, s. 113.
  • Izabela Kowalczyk, Tożsamość zapisana ciałem, w: Sztuka kobiet, pod red. Jolanty Ciesielskiej i Agaty Smalcerz, Bielsko-Biała 2000, s. 159-173, repr. s. 173 (Śpiewające pokoje, 1997-1999).
  • Anna Kisicka, Między neutronami, „Gazeta Wyborcza Gdańsk” 2.5.2000.
  • Izabella Gustowska w Arsenale, „Arkusz” 2001, nr 2(111), repr. (Sny, 1990, Wcp, 1979-1990, Wcp I, II, III, IV, 1985).
  • Ryszard Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001, s. 159-163, repr. s. 160, 161 (Żywa woda, 1993, L’ap, 2000).
  • Saskia Eversloh, Boxkampf zum Auftakt deutsch-polnischer Kunst, „Frankfurter Stadtbote” 15.11.2001.
  • Marek Wasilewski, Pies w sztuce polskiej, „Czas Kultury” 2002, nr 1, s. 6-13.
  • Robert C. Morgan, Construction In Process VII, “Sculpture” Jan/Feb 2001, vol. 21/1, repr. s. 71.
  • P.B., Intercity. Künstlerische Landschaft Posens – zwischen Krakau, Warschau und Berlin, „IKS. Willkomen in Posen“, Poznań 2003, s. 46-49, repr. s. 46.
  • Edit András, The Curator as Seducer: Contemporary Polish (Women) Artists in New York, „Praesens” 2003, nr 2, s. 11-19, repr. s. 12 (Namiętności i inne przypadki, 2000). Tyt. i tekst także w j. niem.
  • Megan Heter, Architecture of Gender: Contemporary Women’s Art in Poland, “The Brooklyn Rail”, June/July 2003.
  • Agata Jakubowska, Na marginesach lustra. Ciało kobiece w pracach polskich artystek, Kraków 2004, s. 52, 54-56, 59, 61-63, 95, repr. s. nlb. (Wcp. Poza sobą – Ja I, – Ja II, 1985).
  • Sophie Flouquet, Le mois de l’art contemporaine, “L’Œil”, mars 2004, repr. s. nlb. (Lfs).
  • Krzysztof Kościuczuk, Biennale w Łodzi, http://raster.art.pl [2004].
  • Łódź Biennale – pierwsze biennale w Polsce, http://www.spam.art.pl [2004].
  • Justyna Ryczek, ON Miejsce spotkań, „Arteon” 2004, nr 2(46), s. 32-35, repr. 3 (Wcp, 1983).
  • Piotr Bernatowicz, Wszystko jest “in between”; rozmowa z prof. Wojciechem Müllerem (…), „IKS”, czerwiec 2004, s. 10-11.
  • Izabella Gustowska, „Przekrój” 2004, nr 23-24, dodatek Artyści, dzieła, ceny. Przewodnik po targach sztuki współczesnej, s. 9, repr. s. 9.
  • Leena Lokka, Lumo 2004, “Keskisuomalainen”, 9.11.2004, repr. (Communication On Line, 2004).
  • Łukasz Guzek, Tajemnice Poznania, „Arteon” 2005, nr 1(57), s. 12-13.
  • MB, Poznań 2005, „Art & Business” 2005, nr 5, s. 74-75.
  • Iwona Torbicka, Szanghaj skusił Europę, „Gazeta Wyborcza” 2.1.2006.
  • Künstlerinnen aus Posen / Posen Artists, “Spike. Art Quarterly” (08) Sommer 2006, s. 94-98, repr. s. 94 (Communication On Line, 2004, Lfs, 2002).
  • Polska sztuka wideo, [Poznań 2006], repr. s. nlb. (...szeptem..., 1999-2004). Tyt. i tekst także w j. ang.
 • <<<
 •