zbiorowe wystawy autorskie (koncepcja, realizacja, udział)

przed 1980
Czas zatrzymany (z Wojciechem Müllerem)
(Jan Bedryszak, Leszek Brogowski, Roman Cieślewicz, Józef Drążkiewicz, Janusz Ducki, Wincenty Dunikowski, Izabella Gustowska, Sławomir Janiak, Wojciech Krzywobłocki, Andrzej Lachowicz, Jerzy Mazus, Lucjan Mianowski, Wojciech Müller, Grzegorz Nowicki, Jacek Papla, Ireneusz Pierzgalski, Krystyna Piotrowska, Jadwiga i Jacek Singerowie, Tomasz Struk, Jacek Stoklosa, Jerzy Treliński, Grzegorz Zgraja, Laboratorium Technik Prezentacyjnych)
 
1980
Sztuka Kobiet, wystawa, sympozjum, Galeria ON, Poznań
(Izabella Gustowska, Natalia L.L., Anna Kutera, Ewa Partum, Maria Pinińska-Bereś, Krystyna Piotrowska, Teresa Tyszkiewicz)
 
1981
Skąd – Dokąd (z W. Müllerem), BWA „Arsenał”, Poznań
 
1987
Spotkania - Obecność l, instalacje, performances, Galeria Kontakt, Galeria ON, Poznań
(Izabella Gustowska, Aleksandra Hołownia, Danuta Mączak, Krystyna Piotrowska, Anna Płotnicka, Anna Maria Potocka, Joanna Przybyła, Eva Maria Schön, Adriena Šimotova, Lidia Zielińska)
„Pod koniec 1980 roku galeria ON zaskoczyła swoich przyjaciół i sympatyków, przygotowując kilkudniowe spotkanie zatytułowane «Sztuka kobiet». Chociaż wystawa nie była pomyślana jako feministyczna demonstracja, to jednak sam tytuł prowokował pytania o odrębności tworzonej przez kobiety sztuki, jej specyficzne cechy i cele. Organizatorkom chodziło o sprowoko­wanie takiej dyskusji, o postawienie pytań, których wcześniej nikt sobie w Polsce nie zadawał.[...]
Nie mów, że nic takiego, jak sztuka kobiet nie istnieje, bo sztuka nie ma płci (jest bezpłciowa?), lecz przyjrzyj się temu, co robią kobiety – artystki i zastanów się, czy w prezentowanych przez nie pracach jest coś takiego, czego nie znajdziesz gdzieś indziej - inna wrażliwość, inna wyobraźnia, inne podejście do świata. Nie obawiaj się tego, co inne nawet jeśli nie możesz tego zrozumieć.” [Grzegorz Dziamski, Drobne narracje, w: Drobne narracje. XV lat galerii ON, Poznań 1994, s. 6-7]
 
1989
Spotkania - Obecność II (sztuka dźwięku), Galeria ON (i inne galerie), Poznań
(Wolf Kahlen, Jarosław Kozłowski, Toine Horvers, Theo Traben, Arno Von Roosmaien, Cezary Ostrowski, Lidia Zielińska, Zbigniew Koźlik, Olga Szwajger, Tadeusz Wielecki)
 
1991
Grafika poszukująca, Galeria ON, BWA „Arsenał”, Aula PWSSP, Poznań
Grafika Studentów PWSSP, Aula PWSSP, Poznań
10 x Grafika poszukująca, Galeria ON, Poznań
(Jan Berdyszak, Andrzej Bobrowski, Stefan Ficner, Izabella Gustowska, Jerzy Hejnowicz, Alina Kus, Andrzej Pepłoński, Krystyna Piotrowska, Wojciech Müller, Piotr Szurek)
4 x grafika z Edmonton, Galeria BWA, Poznań
(Karen Dugas, Liz Ingram, Lyndal Osborne, Walter Julie)
 
1992
Spotkania - Obecność III, wystawa - sympozjum, Muzeum Etnograficzne, BWA „Arsenał”, Galeria ON, Poznań
(Galeria ON: Zuzanna Baranowska, Agata Michowska, Małgorzata Sufleta, Anna Tyczyńska; Muzeum Etnograficzne: Magdalena Abakanowicz, Halina Chrostowska, Barbara Falender, Wanda Gołkowska, Izabella Gustowska, Anna Jachtoma, Maria Jarema, Janina Kraupe-Świderska, Ewa Kuryluk, Natalia L.L., Danuta Leszczyńska-Kluza, Jadwiga Madziarska, Zuzanna Pawlicka, Teresa Pągowska, Maria Pinińska-Bereś, Krystyna Piotrowska, Alina Szapocznikow, Danuta Waberska, Magdalena Więcek-Wnuk; BWA: Izabella Gustowska, Zofia Kulik, Anna Kutera, Natalia L.L., Małgorzata Niedzielko, Krystyna Piotrowska, Anna Płotnicka; sympozjum: Jolanta Brach-Czaina, Bożena Czubak, Alicja Kępińska, Anna Maria Potocka, Maria Szyszkowska)
 
1994
Presence IV - 6 women / Obecność IV - 6 kobiet, Galeria La Coupole, Rennes
(Izabella Gustowska, Barbara Kowalczyk, Agata Michowska, Alina Siejakowska-Chruszcz, Małgorzata Sufleta, Anna Tyczyńska)
Drobne narracje, BWA „Arsenał”, Galeria ON, Poznań
(kuratorzy: Grzegorz Dziamski, Izabella Gustowska; uczestnicy:Jan Berdyszak, Izabella Gustowska, Marek Jakuszewski, Agata Michowska, Antoni Mikołajczyk, Anrdzej Pepłoński, Krystyna Piotrowska, Eva Maria Schön, Brian Reffin Smith, Mikołaj Smoczyński, Sławek Sobczak, Sissel Tolaas, Anna Tyczyńska, Marek Wasilewski, Tomasz Wendland; performances: Agnieszka Balewska, Waldemar Bochniarz, Elżbieta Kalinowska, Waldemar Tatarczuk, Ewa Zarzycka)
„Sam tytuł Drobne Narracje nie wskazuje bynajmniej na wagę artystów ale na to, co Gustowska nazwała «stawianiem na ludzi» czyli na indywidualność twórczą, na jego «opowieść» i na jego «historię». [...] Zaprezentowano wyłącznie nowe prace a nie wyciągnięte z galeryjnego magazynu, a zatem «historyczni» byli sami artyści. Łatwo jednak zauważyć, że oczkiem w dwugłowym ciele komisarycznym okazało się najmłodsze pokolenie. A mimo to wystawa wydała mi się bardzo poważna i jakby dziwnie zdyscyplinowana.” [Monika Bakke, Powiedzieć nie wszystko, „Exit” 1994 nr 4/20]
 
1999
Mediacje Inner Spaces Multimedia, Centrum Sztuki Współczesnej Poznań (kuratorzy: Monika Bakke, Izabella Gustowska; uczestnicy: Jan Berdyszak, Hubert Czerepok, Izabella Gustowska, Leszek Knaflewski, Jarosław Kozłowski, Piotr Kurka, Andrzej Pepłoński, Sławomir Sobczak, Andrzej Syska, Anna Tyczyńska, Marek Wasilewski, Tomasz Wendland)
„Sztuka nie zajmuje więc (podobnie jak nauka, czy filozofia) wyróżnionej pozycji i nawet jeśli roztacza jeszcze jakąś aurę, to już o zupełnie innym zasięgu i proweniencji, niż niegdyś. Aura bowiem przestała być tym, co jeszcze T. Adorno nazywał «niepowtarzalnym zjawiskiem pewnej dali, niezależnie od tego, jak blisko by ona była», ponieważ to nie dal ale bliskość w czasie i/lub przestrzeni rzeczywistej i/lub wirtualnej, stała się obecnie najważniejszą cechą realizacji artystycznych najbardziej spowinowaconych z nauką – czyli sztuki nowych mediów. Sztuka jest również blisko odbiorcy – nawet w sensie dosłownym – poprzez realizacje interaktywne ale również w sensie abstrakcyjnym: przywołuje sieć związków z innymi dziedzinami aktywności ludzkiej. Jednak przede wszystkim sztuka inspirująco odmienia perspektywę kontaktu ze światem, mimo że nie ma już przecież silnej, elektryzującej aury obiecującej transcendencję w dawniejszym, metafizycznym sensie. A jednak ciągłe czymś zwraca na siebie uwagę, pozwała coś przeżyć, jakoś oddziaływuje.” [Monika Bakke, Mediacje, kat. wystawy, Inner Spaces Centrum Sztuki Współczesnej, Poznań 1999]
 
2000
II Biennale Fotografii  (komisarz ekspozycji Katarzyny Kozyry, Pawła Kruka, Jacka Staniszewskiego, Alicji Żebrowskiej), Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań
„Wybory zawsze są trudne.
Wybory często nie uznają kompromisów dlatego...
Wybieram - to co dzisiaj i tutaj wydaje mi się ważne. Sztuka nieobojętna -
Wychodząca na zewnątrz. Budująca nowe konteksty z szumem miasta, żyjącą krótko lecz intensywnie. Billboardy
Katarzyny Kozyry Więzy krwi pokazującej równowagę pokrewieństw ludzi i znaków czerwonego krzyża i czerwonego półksiężyca.
Alicji Żebrowskiej – Kiedy inny staje się swoim zwraca­jącej uwagę na naszą osobność... Jacka Staniszewskiego Dzikie życie... Uwodzące nas za­razem swoją intensywnością i obojętnością wobec wartości
Pawła Kruka – pytającego o naszą tożsamość cztery różne osobowości artystyczne, cztery różne realizacje
I my ludzie przechodzący obok – obojętni, zaniepokojeni, czasem gniewni. Stawiani wobec pytań...” [Izabella Gustowska, wypowiedź kuratora, w kat. wystawy: Krystalizacje, 2 biennale fotografii, Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań 2000, s. 55]
IZOTOP 2000. IV pracownia rysunku (ze Sławomirem Sobczakiem), Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg
(Izabella Gustowska, Andrzej Pepłoński, Sławomir Sobczak. Krzysztof Sołowiej, Wojciech Łazarczyk, Marek Jakuszewski, Marek Wasilewski, Hubert Czerepok, Paweł Kruk, Zuzanna Niespor, Konrad Smoleński, Justyna Scheuring, Jarosław Solecki)
 
2001
Sygnały (z S. Sobczakiem) IV Pracownia Rysunku ASP w Poznaniu, Galeria Uniwersytecka, Cieszyn.

2002
Spotkanie Galerii Niezależnych - Galeria Inner Spaces Poznań
/kurator - Agaty Michowskiej /Gal. ON/
Izootop 2002 - Górnośląskie Centrum Kultury- Galeria ASP-Katowice

2004
Art Poznań 2004 -Targi Sztuki -
Stary Browar, Poznań
kuratorzy - M. Berdyszak,W. Dudkowiak, I. Gustowska, P. Kurka
 
2005
Art Poznań 2005 -Targi Sztuki - Stary Browar, Stara Rzeźnia, Poznań
kuratorzy I. Gustowska oraz P. Leszkowicz, P.C. Kowalski, S. Sobczak, M. Wasilewski
 
2007
Art must by beautiful, Słodownia, Stary Browar, Poznań
 
2009
Urban Legend – Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej, Poznań (kuratorzy I . Gustowska , P. Leszkowicz , R. Tratsiuk) /Kat pol, ang + DVD / ASP Poznań
 
2010
Wystawa Studentów i wykładowców – Living Sculptures, Słodownia, Stary Browar, Poznań (kuratorzy  I. Gustowska , R. Tratsiuk) ASP, Poznań.
 
2011
Osiem Dni Tygodnia (kurator i uczestnik) Galeria 13 MUZ, Szczecin
Ciało zbiorowe, BWA Zielona Góra (kuratorzy  I. Gustowska , R. Tratsiuk)